Dagvrijwilliger

work

Inrichten (+ afbreken)

De locatie moet worden ingericht en later weer afgebroken. Dit komt vooral neer op het schuiven met tafels en stoelen.

In totaal moeten er 3 soorten lokalen worden ingericht:

  • workshop/lezingenruimtes (in overleg met spreker)
  • “Stilteruimte”: Ruimte om je terug te trekken
  • “Garderobe”: een klaslokaal waar mensen de jassen kunnen neerleggen. Er is geen echte garderobe in het pand.

In de workshop/lezingenruimtes moet voor de sprekers een kan water + glazen worden neergezet.
Er moet bewegwijzering worden opgehangen binnen en buiten het gebouw.
Verder moeten de geluidsinstallatie (microfoons) en beamers worden klaargezet. Dit laatste doet iemand uit de stuurgroep.

We willen zo vroeg mogelijk beginnen met inrichten van de locatie. Hiervoor zoeken we mensen die om 8.30 uur aanwezig kunnen zijn.
Afbreken doen we op het eind van de dag zoveel mogelijk met zijn allen.

Taken

  • Inrichten locatie
  • Afbreken locatie (doen we met zijn allen, het gaat vooral om het inrichten aan het begin van de dag)
  • Bewegwijzering aanbrengen
  • Kannen water + glazen klaarzetten in workshop/lezingenruimtes

Benodigde vaardigheden en competenties

  • Van aanpakken weten
Share