Hoe schrijf ik de biografie van de spreker?
31-08-2016
Welke inzendingen maken kans en welke niet?
31-08-2016

Welke selectiecriteria hanteren jullie?

Als organisatie van Autminds willen we zo transparant mogelijk zijn over hoe we een selectie maken uit de ingezonden voorstellen. Hieronder staat beschreven hoe we dat doen. Bij het schrijven van je voorstel kun je hier dus al rekening mee houden.

Het beoordelen gebeurt in drie stappen: de formele beoordeling, de inhoudelijke beoordeling en de programma-beoordeling.

Stap 1: Formele beoordeling

  1. Is het voorstel ingediend volgens ons format?
  2. Zijn alle gegevens compleet?
  3. Is het voorstel ingediend binnen de deadline?

Ad 1. Is het voorstel ingediend volgens ons format?

Dit heeft betrekking op de stap ‘Hoe dien ik een voorstel voor een bijdrage in?’

Als je voorstel niet volgens ons format is ingediend, val je automatisch af. Tenzij er natuurlijk zwaarwegende redenen zijn, waardoor het je niet lukt een Worddocument in te vullen, bijvoorbeeld omdat je blind of slechtziend bent.

Een email sturen met je idee is dus niet voldoende.

Wij willen alle ingediende voorstellen een gelijke kans geven, en dat kan alleen als ze allemaal op dezelfde manier zijn ingediend.

Ook krijgen we zo, via het formulier, de informatie die we nodig hebben voor een goede beoordeling.

Ad 2. Zijn alle gegevens compleet?

Spreekt voor zich.

Ad 3. Is het voorstel ingediend binnen de deadline?

In principe nemen we alleen voorstellen in behandeling die zijn ingediend binnen de deadline. Hierop maken we een uitzondering als we hierover van te voren contact met je hebben gehad. Als je dus denkt de deadline niet te halen én je hebt hier een goede reden voor, neem dan contact met ons op!

Stap 2: Inhoudelijke beoordeling

In alle gevallen letten we op het volgende: je bijdrage moet een overstijgend karakter hebben.

Hier lees je meer over wat we bedoelen met het overstijgende karakter van de bijdrage.

Stap 3: Programma-beoordeling

Als er na stap 1 en stap 2 nog steeds meer voorstellen zijn ingediend dan er plaatsen in het programma zijn, gaan we in stap 3 kijken welke bijdragen het beste bij het programma als geheel passen.

Daarbij letten we onder meer op:

  1. Variatie in onderwerpen
  2. Variatie in sprekers
  3. Variatie in niveau (basis/verdieping)
  4. Variatie in werkvormen

Ad 1. Variatie in onderwerpen

Zijn er meer voorstellen ingediend over hetzelfde onderwerp?

We willen graag afwisseling in het programma hebben. In dat geval zullen we een keuze maken tussen de voorstellen. Het kan ook zijn dat we vragen aan de mensen die hetzelfde onderwerp hebben ingediend om te gaan samenwerken, en samen de bijdrage te verzorgen.

Ad 2. Variatie in sprekers

Heeft een spreker meer dan één voorstel ingediend, en zijn die ook nog overgebleven na stap 1 en 2? (Een spreker heeft dus meer dan één kwalitatief goed voorstel ingediend)

In het programma willen we zoveel mogelijk variatie aanbrengen. We geven bij voorkeur meer mensen de kans, in plaats van één bepaalde spreker meerdere sessies te laten verzorgen.

Ad 3. Variatie in niveau (basis/verdieping)

We streven ernaar zowel bijdragen op basis- als verdiepingsniveau in het programma te hebben.

Ad 4. Variatie in werkvormen

Verder proberen we zoveel mogelijk variatie in werkvormen te bieden. Stel dat er al 3 discussies tussen de overgebleven voorstellen zitten, dan is het misschien leuker om 1 discussie te programmeren, naast een schilderworkshop en een traditionele lezing, in plaats van alleen 3 discussie-sessies. Hierbij letten we ook op type en onderwerp.

We doen ons best een zo gevarieerd mogelijk programma samen te stellen.

In alle gevallen ligt de uiteindelijke beslissing een bijdragevoorstel te accepteren of af te wijzen bij de organisatie van Autminds.

 

Share
Tag: sprekers
Share
Ga naar de inhoud