Ik heb een boek geschreven. Mag ik mijn boek verkopen op Autminds?
31-08-2016
Krijg ik als spreker een reiskostenvergoeding?
31-08-2016

Krijg ik als spreker betaald voor mijn bijdrage?

Nee.

Sprekers krijgen wel gratis entree en een reiskostenvergoeding op basis van OV 2e klas.

Toelichting:

Op dit moment is het nog niet mogelijk, en ook niet wenselijk, om sprekers te betalen voor hun bijdrage.

Hiervoor zijn verschillende redenen:

  1. Als organisatie hebben we er bewust voor gekozen de toegangsprijs voor Autminds zo laag mogelijk te houden. Veel mensen met autisme leven van een (erg) laag inkomen, zoals een Wajong-uitkering. Autminds moet ook voor deze doelgroep bereikbaar zijn. Een veelgehoorde kritiek op andere congressen op het gebied van autisme, zoals het NVA-congres, is juist dat deze te duur zijn. Waardoor veel mensen met autisme niet in staat zijn te komen. Dit willen we als Autminds anders doen. Als we meer inkomsten hebben als stichting, bijvoorbeeld door sponsoring, gaan we de beloning van sprekers (en organisatoren) heroverwegen. Daarbij blijven we de afweging maken tussen beloning van enkelen en toegankelijkheid voor velen.
  2. Organisatoren krijgen ook (nog) niet betaald. De inzet van het vaste medewerkersteam van Autminds gedurende het hele jaar voorafgaand aan het congres is vele malen groter dan de tijd die een spreker kwijt is aan zijn/haar bijdrage.
  3. Sprekers betalen voor hun bijdrage kan betekenen dat we hogere eisen gaan stellen aan de kwaliteit en inhoud van de bijdrage, of aan de ervaring van de spreker. Nu hebben we ervoor gekozen ook beginnende sprekers een plek in het programma te geven. Met Autminds willen we bijdragen aan de empowerment van mensen met autisme. Mensen die op de ‘mainstream’ congressen en themadagen geen kans krijgen, maar wel een goed verhaal hebben, willen wij een podium bieden.
  4. We hopen dat sprekers zich aanmelden omdat ze willen bijdragen aan het versterken van andere mensen met autisme, en niet alleen voor eigen gewin.

Tenslotte:

Wil jij dat (op termijn) sprekers en organisatoren betaald worden voor hun inzet?

Meld je dan nu aan als sponsor of donateur!

Share
Tag: sprekers
Share
Ga naar de inhoud