31-08-2016

Hoe dien ik mijn bijdragevoorstel in?

Email ons het compleet ingevulde document ‘Bijdragevoorstel Autminds‘. Mail de gevraagde informatie naar: sprekers@autminds.nl Let op: alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
31-08-2016

Waar moet mijn inhoudelijke bijdrage over gaan?

Voor de inhoudelijke bijdragen (basis- en verdiepingsprogramma) zijn we met name op zoek naar voorstellen binnen het vakgebied critical autism studies en/of bijdragen vanuit een filosofische, sociologische, culturele […]
Ga naar de inhoud