De omgeving en inhoud van de conferentie zijn specifiek afgestemd op de behoeften, wensen en gevoeligheden van mensen met autisme. Concreet betekent dit dat er bijvoorbeeld extra aandacht is voor de mogelijkheid om je terug te trekken, het inrichten van een stilteruimte, en het aanpassen en uitbreiden van communicatiemogelijkheden (bijvoorbeeld een kleurensysteem waarmee iemand kan aangeven “ik neem uit mezelf niet het initiatief tot contact, maar stel contact wel op prijs, dus ik wil graag dat jij het initiatief neemt”).

Voor deelnemers die liever niet alleen deelnemen organiseren we ‘startgroepen’: nog vóórdat de conferentie begint wordt je in contact gebracht met enkele andere deelnemers en leer je elkaar kennen.

Binnen het inhoudelijke programma maken we een onderscheid tussen het “basisprogramma” en “verdiepingsprogramma”, daarnaast is er een recreatief of parallelprogramma, waarbij bijvoorbeeld creatieve werkvormen aan bod kunnen komen.

Op die manier willen we mensen met een autisme met uiteenlopende intelligentie-, opleidings- of kennisniveaus iets te bieden hebben.

We gebruiken feedback van de deelnemers om te verbeteren waar mogelijk: ook bij toegankelijkheid blijkt dat alle mensen verschillend zijn.

Vrijheid en keuzemogelijkheden

Op Autminds bieden we veel vrijheid en keuzemogelijkheden, natuurlijk binnen de grens van rekening houden met de ander.

  • Je kunt aan het programma deelnemen, of dit geheel of gedeeltelijk overslaan. Je hoeft dus niet alle lezingen te volgen;
  • Je kunt je terugtrekken of juist het contact opzoeken. Contact maken mag, maar hoeft niet;
  • Je kunt aangeven of je wilt communiceren met anderen, of juist niet;
  • Je kunt iets doen dat minder actief is (zoals luisteren naar een lezing) of meer actief (zoals een sport- of bewegingsactiviteit).

Een online congres zoals in 2020-2021, was nieuw voor de meeste deelnemers. We probeerden er rekening mee te houden, maar een volledig online congres was voor ons de eerste keer. Dit was toen de werkwijze:

  • Alle deelnemers krijgen heldere instructies voor het kunnen deelnemen. Per email en op deze website.
  • 1 week van te voren houden we oefensessies voor deelnemers die geen ervaring hebben met Zoom of Discord.
  • Op de dag zelf hebben we een online info- en helpdesk om je verder te helpen.

We zijn ons bewust van het feit dat slechthorende het misschien lastiger krijgen. Daarentegen zullen er nu juist mensen kunnen deelnemen omdat ze moeite hebben om een congres te combineren met het reizen naar een congreslocatie. Ik

We hebben veel ruimtes waar je je alleen of met een paar anderen kunt afzonderen.

Voor totale stilte hebben we een stiltekamer.

Er is een huiskamer als je juist met anderen wilt samenzijn

Op de dag zelf krijgt u een badge met daarop uw naam (echte naam of pseudoniem). Op de badge wordt met behulp van een kleurcode aangegeven of u behoefte heeft aan contact en communicatie met anderen, en zo ja, op welke manier.

Rood: A.u.b. geen contact met mij aangaan;
Geel: Alleen contact met mij aangaan als ik je daar toestemming voor heb gegeven;
Groen: Ik zou graag contact willen leggen, maar ik heb moeite zelf het initiatief te nemen. Ik stel jouw initiatief op prijs;
Wit = geen kleur: Ik reguleer mijn contacten en communicatie met anderen zelf.

Neem je begeleider mee als dat nodig is om aan Autminds deel te kunnen nemen. Zowel menselijke als dierlijke begeleiders zijn welkom.

We hebben goede ervaringen met hulpdieren zoals honden en katten en we zullen ons best doen om samen met de deelnemer uit te zoeken hoe je hulpdier toegang kan krijgen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Andere deelnemers zullen hulpdieren herkennen aan de speciale hulpdieren badge die wij ter beschikking stellen. Alhoewel hulpdieren misschien uitnodigen tot een aai over hun bol is dat niets minder dan een vorm van ongewenste intimiteit. Vraag eerst aan het baasje of dat ok is.

Menselijke begeleiders moeten een kaartje kopen. Je kunt hiervoor een partner-kaart gebruiken. We kunnen geen verdere korting geven aan menselijke begeleiders; de toegangsprijs van Autminds is zo laag gekozen dat de financiële drempel voor iedereen beperkt zou moeten zijn.

Het gebouw is rolstoeltoegankelijk. Er zijn liften naar alle verdiepingen en er is minstens één invalidetoilet.

De Q-Park garage onder het gebouw heeft 8 invalide-parkeerplaatsen op de 1e parkeerlaag. Vandaar links aanhouden en volg het groene bord “Ingang HvA” naar “Ingang Wibauthuis”. Via 2 electrisch bediende deuren (grote witte knop op heuphoogte) kom je in een trappportaal met een kleine lift met daarin een opklapbare stoel.

Er zijn 3 openbare invalideparkeerplaatsen binnen 200 meter van de ingang van het gebouw (bekijk kaart).

Voor het invalidetoilet is een electronische toegangskaart nodig welke je kunt lenen bij de informatiebalie. Er is een speciale toegang naar de grote collegezaal, deze is tegenover de informatiebalie.

Er is geen ringleiding voor gehoorapparaten. De grote collegezaal en maakt gebruik van versterking. In de kleine collegezalen beslist de spreker of een microfoon gebruikt wordt. Wil je een schrijftolk gebruiken, neem dan van te voren contact met ons op. Dan kunnen we een goede plaats en stroom regelen.

Heb je dieet-eisen? We zullen proberen daarmee rekening te houden en kunnen in ieder geval aanbieden:  lactosevrij, glutenvrij, noten- en zadenvrij, veganistisch.

Het dieet komt op jouw naam te staan en je kunt hem afhalen bij de dieet-balie.

Als je een dieet-eis hebt, dan moeten we die minimaal 1 week van te voren weten (onze uiterste besteldatum).

De website is gericht op zowel visueel als tekstueel ingestelde mensen.

Wil je geen kleuren, grotere letters, een ander contrast: je kunt het zelf instellen met de Accessibility Widget linksboven onder het Autminds logo.

Neem contact op voor verdere vragen over toegankelijkheid.

Naar informatie-pagina
Naar programma-pagina
Naar kaartjes-pagina
Naar deelnemers-pagina
Naar thema-pagina
Naar sprekers-pagina
Naar vrijwilligers-pagina
Naar downloads-pagina
Naar locatie / online-pagina
Share