logo Autminds

Algemene gegevens

Postadres

Stichting Autminds
Acaciastraat 85
2565 JV Den Haag

Stichting Autminds staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 63423855.

Bankrekeningnummer (IBAN): NL51 TRIO 0390 9422 94

BIC: TRIONL2U

(Triodos bank)

Doelstelling stichting Autminds

De stichting heeft ten doel: het bijdragen aan de participatie en inclusie van mensen met autisme in de samenleving.

De stichting tracht dit doel te bereiken door onder andere:

1) Het stimuleren, initiëren en organiseren van activiteiten gericht op
a) kennisontwikkeling, kennisdeling en kennistoepassing op het gebied van autisme vanuit een overwegend niet-medische invalshoek;
b) de verbinding tussen verschillende vormen van kennis, waaronder wetenschappelijke kennis, professionele kennis en ervaringskennis;
c) het bieden van mogelijkheden voor ontmoeting, uitwisseling en discussie, met name voor volwassenen met autisme of een vermoeden daarvan.

2) De organisatie en uitvoering van de activiteiten waar mogelijk uit te laten voeren door volwassenen met autisme of een vermoeden daarvan.

Naar informatie-pagina
Naar programma-pagina
Naar kaartjes-pagina
Naar deelnemers-pagina
Naar thema-pagina
Naar sprekers-pagina
Naar vrijwilligers-pagina
Naar downloads-pagina
Naar locatie / online-pagina
Share