Het thema voor Autminds 2015 is “Eenstemmig en Meerstemmig“.

Eenstemmig en Meerstemmig

Individuen vormen groepen, groepen vormen een beweging, de beweging creeërt op haar beurt weer ruimte voor het individu. De term of diagnose ‘autisme’ bindt ons, suggereert een gelijkheid, een eenvormigheid. Maar als we die eenmaal als uitgangspunt nemen, valt op hoeveel verschillen er zijn.

Welke ontwikkeling zag je de afgelopen 5, 10 of 20 jaar?
Het beeld over autisme bij volwassenen werd duidelijker en tegelijkertijd meer divers. Bijzondere talenten als tegenhanger van de beperkingen, in een spectrum dat zowel voor de persoon als de omgeving grillig kan zijn.

Welk beeld maken we van autisme en hoe past dat eigenlijk bij ons zelf?
Met de toegenomen kennis over autisme is duidelijk geworden dat ieder mens anders is. Ervaringsverhalen die vroeger zeldzaam waren zijn nu ruimschoots beschikbaar. Dit biedt meer kans iets van jezelf te herkennen. Maar wordt je eigen persoonlijke verhaal daardoor dan minder?

De maatschappij heeft op dit moment veel aandacht voor autisme. Er zijn steeds meer professionals (met en zonder autisme) die communiceren over autisme. Ze vormen een intermediair tussen (andere) mensen met autisme en diens omgeving of de maatschappij. Gaat jouw stem daarbij verloren?
En als mensen zonder autisme het over autisme hebben, waar blijft dan de stem van de personen uit het autisme spectrum om wie het gaat?

In deze Autminds willen we op zoek naar wat ons bindt en wat ons scheidt; naar dat wat versterkt en dat wat afzwakt; naar alles wat er de afgelopen jaren al gebeurd is en naar wat er nog zou moeten gebeuren.

Share
Skip to content