Overzicht van alle bijdragen op naam van de spreker.

Er worden steeds drie sessies tegelijkertijd verzorgd.

Het volledige programma is hier te vinden.

 

Spreker Titel Vorm Taal Basis/Verdieping
Cor Jongejeugd en Henk-Jan Raaijmakers Autisme Ambassade bij grote werkgevers & organisaties Lezing NL Basis
Damian Milton What does an inclusive community space for autistic people involve? Lezing EN Verdieping
Diederik Weve Beelden bij autisme Workshop NL Basis
Gijs Horvers Autisme en kunst Lezing NL Basis
Hannah Ebben Metaforen voor autisme in film en (auto)biografieën – een kans voor een nieuwe taal? Lezing NL Verdieping
Helmer van Weelderen Neurodiversiteit Lezing NL Verdieping
Jeroen van Eijk Herstelondersteunende zorg Lezing NL Verdieping
Jose Spruyt Werken met autisme – over autismebanen en jobcrafting Workshop NL Verdieping
Marc Beek Autisme Belevings Wandeling Workshop NL Basis
Martijn Dekker Het begin van “autistic space” Lezing NL Verdieping
Melanie Oldenhave Een Steekje Los? Workshop NL Basis
Monique Post en Jonathan Hanna Autism, development and emancipation Lezing EN Verdieping
Petra Wermink-Vos Autisme en ondernemerschap Workshop NL Basis
Rianne Jansen Stressreductie door Mindfulness Workshop NL Basis
Sonja Autisme in een andere cultuur. Antropologisch kijken naar ‘anders zijn’. Lezing NL Verdieping

 

Wat is het verschil tussen basis en verdieping?

Iets is ingedeeld bij Verdieping als:

de taal Engels is; of

er uitleg wordt gegeven over een bepaalde theorie of begrippen (bijvoorbeeld ‘herstel’ of ‘jobcrafting’); of

het onderwerp in een bredere context wordt geplaatst (contextualisering). Er wordt niet alleen een beschrijving gegeven van iets, maar er wordt een breder kader omheen geplaatst. Er worden verbanden gelegd met het werk van andere mensen op dit gebied. De presentator laat merken dat hij weet waar zijn/haar bijdrage zich bevindt tussen andere inhoud binnen het (vak)gebied.

In iets moeilijkere woorden, kenmerkt een verdiepingsbijdrage zich door:

-overstijgend karakter

-contextualisering

-academisch karakter.

Engelstalige bijdragen worden altijd bij Verdieping ingedeeld, omdat niet iedereen goed Engels kan.

Goed om te weten

Verdiepingsbijdragen zijn niet persé ‘moeilijker’. De meeste sprekers van een verdiepingsbijdrage doen hun uiterste best hun verhaal voor iedereen goed volgbaar te maken. Begrippen en moeilijke woorden worden uitgelegd. Als je iets niet snapt, kun je dit vragen.

 

 

 

 

 

 

Share
Skip to content