type Spreker Titel
Coen, Douwe, Tatjana & Arda (Autisme Digitaal) Bloggen doe je zo
Els Van Beneden & Jo Bervoets

EN LAVA, a unique voice in the Flemish autism scene

NL LAVA, een unieke stem in het Vlaamse landschap

Femke Kok Wie spreekt voor mij? Voor wie spreek ik? De autistische stem binnen het autisme-onderzoek.
Jax Bayne & Rakshita Shekhar

EN Autistic sociocultural immunity challenges neurotypical paradigms

NL Autistische immuniteit tegen het sociaal-culturele systeem daagt neurotypische waarnemingen van de werkelijkheid uit

John-James Laidlow

EN The neurotypical gaze

NL De neurotypische blik

Petra Ethiek en autisme: hebben wij daar ook nog iets over te zeggen?
Robert Vis Unieke stemmen, verzamel u!
Roland Angenent Creativiteit als stem
Tess Jones Ook maar mensen
  Ysabel Clare EN Overtone chanting: Letting your voice guide you
Themadiscussie
Interessegroepen Vorm een groep om te praten over een zelfgekozen onderwerp

 

Het type programmaonderdeel is met de volgende iconen aangegeven:

     fysieke activiteit

    verhaal

   discussie

    muziek

  lezing

     workshop

    wetenschappelijk

EN      in de engelse taal (met simultaanvertaling)

informatie-tegel
locatie-tegel
vrijwilligers-tegel
een stem-tegel
toegankelijk-tegel
programma-tegel
deelnemers-tegel
sponsors-tegel
online-tegel
nieuws-tegel
sprekers-tegel
kaartjes-tegel
english-tile
downloads-tegel
zoeken-tegel
Share
Skip to content