Autminds hanteert onderstaande uitgangspunten:

Algemeen

 • Autminds is voor én door volwassenen met autisme;
 • Op Autminds waarderen we de diversiteit van mensen. Het maakt niet uit waar je vandaan komt, uit welke cultuur je komt of wat je (geloofs)overtuiging is. Het maakt evenmin uit wat je dagelijkse bezigheden zijn, of je nu huisvrouw/-man bent, een opleiding volgt, betaald of onbetaald werkt;
 • Autminds is een platform voor diverse meningen. We zijn echter geen belangenorganisatie, zoals PAS-Nederland. Wanneer Autminds-organisatoren een eigen mening of visie willen delen, doen ze dat op persoonlijke titel, of in de rol van spreker en niet in de rol van organisator;
 • Als organisatoren zijn we inhoudelijk neutraal. We organiseren alleen de plek waar deze veelheid aan meningen en opinies geuit kan worden;
 • Wel vinden we keuzevrijheid en vrijheid van meningsuiting belangrijk.

Over autisme

 • Met ‘autisme’ bedoelen we het hele autismespectrum. De termen ‘autisme’ en ‘autismespectrum’ (AS) gebruiken we door elkaar heen. Waar ‘autisme’ staat kun je dus ook ‘autismespectrum’ lezen (of zo je wilt ‘autismespectrumstoornis’ of ASS) en vice versa;
 • Zowel mensen met een officiële DSM-diagnose ‘autismespectrumstoornis’ (voorheen autisme, stoornis van Asperger of PDD-NOS) als degenen die een sterk vermoeden hebben dat ze tot het autismespectrum behoren rekenen wij tot onze doelgroep;
 • Het autismespectrum zien wij als onderdeel van het algemene menselijke spectrum. Er bestaan veel verschillende mensen, allemaal met hun karaktertrekken of eigenaardigheden. Er valt geen harde grens te trekken tussen ‘autisme’ en ‘niet-autisme’. Er is sprake van een continuüm, een geleidelijke overgang van enkele autistische trekken tot zwaar autistisch. Voor een diagnose is een ‘hard’ afkappunt nodig, maar in werkelijkheid is die scheidslijn niet zo duidelijk te trekken. De werkelijkheid is niet zwart-wit.

Vrijheid als belangrijke waarde

Op Autminds waarderen we vrijheid.

 • Vrijheid van meningsuiting. Autminds is onder meer een discussieplatform. Natuurlijk vinden we discriminerende of agressieve taal niet goed.
 • Vrijheid om je eigen keuzes te maken. Zelfbeschikking en eigen regie. Je bepaalt zelf naar welk onderdeel van het programma je gaat. Een parallelsessie kan vol zitten. In dat geval moet je een alternatieve keuze maken. Je bent niet verplicht de hele dag aanwezig te zijn of het hele programma te volgen. Je mag onderdelen overslaan.
 • Vrijheid in communicatie en contact. Je hoeft niet verplicht te socializen als je dat niet wilt of kunt. Ons communicatie-badgesysteem kan je daarbij helpen.
 • Vrijheid om eventuele overprikkeling of interne onrust te regelen op jouw eigen manier. Ook wel prikkelregie genoemd. Als jou dat helpt, kun je je terugtrekken in de stilteruimte. Of juist gaan bewegen in de beweegruimte. Even naar buiten, een stukje wandelen, kan ook. We gaan ervan uit dat je zelf het beste weet wat jou helpt. Wij bieden je hiervoor de ruimte. Uiteraard zolang dit een andere deelnemer niet hindert.
 • Vrijheid om ondersteuning te regelen. Als jij beter mee kunt doen of beter je eigen keuzes kunt maken als je daarbij ondersteuning krijgt, ben je vrij om dat te regelen. Je kunt een begeleider meebrengen als dat iemand is die jou helpt om (nog) beter te kunnen doen wat je wilt doen. Of een hulphond. Jouw ondersteuningsvraag. Jouw vrijheid. Jouw regie. Jouw verantwoordelijkheid.

Vrijheid van meningsuiting

 • Op Autminds vinden we vrijheid van meningsuiting belangrijk. Elke visie op autisme, elke mening over autisme en verwante thema’s kan geuit worden. We respecteren de verschillende meningen die er bestaan over allerlei onderwerpen, zoals de vraag of autisme een ziekte, stoornis of handicap is; of je ‘mensen met autisme’ of ‘autistische mensen’ moet zeggen etc.. De ene opvatting wordt niet gepromoot boven de andere;
 • Ook hoef je niet pers een (alleen maar) positief verhaal te houden. Er zijn mensen met autisme die blij zijn met hun diagnose, of die autisme zien als hun kracht. Maar er zijn net ook personen met autisme die last hebben van hun autisme, het vooral ervaren als een handicap of het zien als iets negatiefs. Op Autminds vinden we het belangrijk dat alle mensen met autisme zich kunnen uitspreken;
 • We verwachten van onze sprekers en deelnemers dat ze de mening van anderen respecteren;
 • Uitdragen van je eigen mening kan, graag zelfs! Zolang dit maar binnen de fatsoensgrenzen blijft. Discriminerende of racistische inhoud wordt niet geaccepteerd.
Share