De ondertitel van Autminds is “a meeting of minds”.

Meeting

Met “meeting” geven we aan dat Autminds een ontmoetingsplaats is. Een plaats waar je andere volwassenen met een vorm van autisme kunt tegenkomen.

De uitdrukking “a meeting of minds”

De Engelstalige uitdrukking “a meeting of minds” betekent een ontmoeting tussen twee of meer mensen die met elkaar tot overeenstemming komen. Ze delen dezelfde ideeën en meningen, waardoor ze het makkelijk met elkaar eens worden.

Met deze ondertitel verwijzen we hiernaar. Op Autminds kun je mensen ontmoeten die net zo denken of leven als jij.

Dat hoeft natuurlijk niet. Je kunt net zo goed iemand tegenkomen die een totaal andere mening heeft dan jij zelf. Mensen met autisme kunnen (veel) van elkaar verschillen. Er wordt niet voor niks gesproken over een autisme spectrum.

Autminds is een plek voor het onderzoeken van overeenkomsten en verschillen. Tussen mensen met autisme onderling of tussen mensen met en zonder autisme.

Minds

“Minds” of in het Nederlands “Geest” is een term die op meerdere zaken betrekking kan hebben:

  • je brein of je hersens
  • je denkvermogen
  • je verbeelding
  • je psyche of je binnenste
  • je ziel
  • de essentie of het wezenlijke van iets, of van de mens
  • de levenskracht

en natuurlijk kan ‘geest’ ook staan voor een spook.

Met “minds” willen we aangeven dat we een breed (holistisch) perspectief hebben. Het gaat niet alleen om de ratio, maar ook om verbeelding en om stemming en emoties. Om datgene wat kracht geeft.

Share