De doelstelling van Autminds is het organiseren van een jaarlijks terugkerend congres voor en door mensen met autisme.

Congressen over autisme zijn er in Nederland voldoende. Bij deze congressen komt het weinig voor dat mensen met autisme een bijdrage kunnen of mogen geven. De samenstelling van het programma gebeurt door mensen zonder autisme.

We kunnen dus stellen dat er op deze congressen over ons gepraat wordt en niet met of door ons. Vandaar dat wij een jaarlijks terugkerend congres organiseren dat wel voor en vooral door mensen met autisme wordt georganiseerd. Waarbij mensen met autisme de sprekers zijn en het programma bepalen. Waardoor onderwerpen aan bod komen die op andere (wetenschappelijke) autismecongressen geen aandacht krijgen, en die voor ons wel belangrijk zijn. Onderwerpen die niet het hulpverlenersperspectief maar het cliëntenperspectief centraal zetten. Daarmee is Autminds innovatief te noemen.

Door ons unieke uitgangspunt levert Autminds een belangrijke bijdrage aan de beeldvorming en empowerment van mensen met autisme. Het vergroten van de eigen kracht en kennis van mensen met autisme is hierbij nadrukkelijk een doel.

Share