Heb jij autisme? En lijkt het je leuk om een bijdrage te verzorgen die past binnen de doelstelling en uitgangspunten van Autminds, en die aansluit bij het thema van dit jaar “Kijk op welzijn”? Dien dan een voorstel voor je bijdrage (proposal) in!

Autminds wil een mix bieden van educatie, debat, kunst/creativiteit, ontmoeting en ontspanning. We nodigen mensen met autisme uit om binnen één van deze accenten, of een combinatie daarvan, voorstellen in te dienen. Ook als je voorstel niet (geheel) binnen het thema valt

Download het formulier om jouw voorstel voor een bijdrage in te dienen

Deadline voor het indienen van het voorstel: 25 juni 2023

15 juli maken we het programma bekend en start de kaartverkoop.

Je kunt ter oriëntatie ook een kijkje nemen bij het programma’s van de voorgaande jaren.

Share