Heb jij autisme? En lijkt het je leuk om een bijdrage te verzorgen die past binnen de doelstelling en uitgangspunten van Autminds? Dien dan een voorstel voor je bijdrage (proposal) in!

Autminds wil een mix bieden van educatie, debat, kunst/creativiteit, ontmoeting en ontspanning. We nodigen mensen met autisme uit om binnen één van deze accenten, of een combinatie daarvan, voorstellen in te dienen. Ook als je voorstel niet (geheel) binnen het thema valt

Download het formulier om jouw voorstel voor een bijdrage in te dienen

Deadline voor het indienen van het voorstel staat nog niet vast maar zal vallen ergens eind juni begin juli 2024

Je kunt ter oriëntatie ook een kijkje nemen bij het programma’s van de voorgaande jaren.

Share