Stichting Autminds 2022

Anoniem (voorzitter stichtingsbestuur)
Simone van Lent (secretaris)
Diederik Weve (penningmeester)

Autminds 2022

De projectgroep van Autminds 2022 bestaat uit:

Cathalijne Visser-Veldhuizen
Diederik Weve (projectleider)
Jim Appelmelk
Robert
K e e s  P o d t
P e t r a
S a b l i n a
S i m o n e  v a n  L e n t

Share