Projectplanning Autminds

Opzet

Bij de organisatie van Autminds proberen we de doelgroep bij elke projectfase te betrekken. Je blijft op de hoogte van de verschillende fases door regelmatig op de website te kijken of door je in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Projectteam

okt-dec

Het projectteam is actief gedurende de hele voorbereiding tot en met de (financiële) afhandeling. Het team wordt samengesteld in de maanden na voorafgaande Autminds. Het team wordt samengesteld uit nieuwe vrijwilligers die zich aanmelden en vrijwilligers die bij een voorgaande Autminds actief waren.

Themakeuze

deadline 7 januari

Met een oproep voor themavoorstellen verzamelen we ideeën voor het thema van Autminds. Iedereen kan voorstellen indienen en een toelichting geven op hun voorstel. We bespreken alle voorstellen in het projectteam en maken een keuze.

Belangrijke criteria voor een succesvol thema zijn:

  • zijn er voldoende onderwerpen die onder het thema vallen
  • kun je verschillende invalshoeken hebben (bijv wetenschappelijk, praktisch, theoretisch

Call-for-proposals

7 maart – 7 juni

Het gekozen thema wordt beschreven en toegelicht in een “Call-for-proposals”. Iedereen kan een voorstel indienden voor een activiteit die volgens hun binnen het thema valt. De activiteit hoeft geen lezing te zijn, maar kan ook een workshop, discussie, bewegingsles, …. zijn.

Het projectteam maakt een keuze uit de voorstellen

Programma

Online kaartverkoop

7 juli – 4 oktober

Zodra de bijdragen zijn gekozen wordt het programma bekend gemaakt en start de kaartverkoop.

Share
Skip to content