Opzet

Bij de organisatie van Autminds proberen we de doelgroep bij elke projectfase te betrekken. Je blijft op de hoogte van de verschillende fases door regelmatig op de website te kijken of door je in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Projectteam vormen

okt-dec

Het projectteam is actief gedurende de hele voorbereiding tot en met de (financiële) afhandeling. Het team wordt samengesteld uit nieuwe vrijwilligers die zich aanmelden en vrijwilligers die bij een voorgaande Autminds actief waren.

Oproep voor Thema’s

Oproep voor themavoorstellen. Deadline: eind februari

Met een oproep voor themavoorstellen verzamelen we ideeën voor het thema van Autminds. De ‘Oproep voor themavoorstellen‘ wordt rond februari verstuurd. Iedereen mag een voorstel indienen voor een thema. Het helpt als je een toelichting geeft op je voorstel. De deadline “Oproep voor themavoorstellen” valt op 4 maart. Begin maart maken we in het projectteam een keuze en halverwege maart wordt het thema gepubliceerd.

Belangrijke criteria voor een succesvol thema zijn:

  • zijn er voldoende onderwerpen die onder het thema vallen
  • kun je verschillende invalshoeken hebben (bijvoorbeeld wetenschappelijk, praktisch, theoretisch)

Oproep voor Bijdragen

maart – 20-juli

21 maart – 20 juli is de “Call-for-proposals“. Het gekozen thema wordt daarin beschreven en toegelicht. Iedereen kan een voorstel indienden voor een activiteit die volgens hun binnen het thema valt. De activiteit hoeft geen lezing te zijn, het kan ook een workshop, discussie, bewegingsles, …. zijn.

Hoe dien ik mijn bijdragevoorstel in?
Download het Word document ‘Bijdragevoorstel Autminds‘ , vul het in en stuur het per email naar: sprekers@autminds.nl

Let op: alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen bij de keuze uit de inzendingen.

Deadline voor het indienen van het voorstel: nog niet bekend (rond juli-augustus)

Het projectteam maakt daarna een keuze uit de voorstellen.

Programma

Online kaartverkoop

augustus – oktober

Zodra de bijdragen zijn gekozen wordt begin augustus het voorlopig programma bekend gemaakt en dan start ook de kaartverkoop.

Naar informatie-pagina
Naar programma-pagina
Naar kaartjes-pagina
Naar deelnemers-pagina
Naar thema-pagina
Naar sprekers-pagina
Naar vrijwilligers-pagina
Naar downloads-pagina
Naar locatie / online pagina
Share