Opzet

Bij de organisatie van Autminds proberen we de doelgroep bij elke projectfase te betrekken. Je blijft op de hoogte van de verschillende fases door regelmatig op de website te kijken of door je in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Projectteam vormen

okt-dec

Het projectteam is actief gedurende de hele voorbereiding tot en met de (financiële) afhandeling. Het team wordt samengesteld uit nieuwe vrijwilligers die zich aanmelden en vrijwilligers die bij een voorgaande Autminds actief waren.

Oproep voor Thema’s

Oproep voor themavoorstellen. Deadline: eind februari

Met een oproep voor themavoorstellen verzamelen we ideeën voor het thema van Autminds. De ‘Oproep voor themavoorstellen‘ is op 14 februari verstuurd. Iedereen mag een voorstel indienen voor een thema. Het helpt als je een toelichting geeft op je voorstel. De deadline “Oproep voor themavoorstellen” valt op 4 maart. Begin maart maken we in het projectteam een keuze en halverwege maart wordt het thema gepubliceerd.

Belangrijke criteria voor een succesvol thema zijn:

  • zijn er voldoende onderwerpen die onder het thema vallen
  • kun je verschillende invalshoeken hebben (bijvoorbeeld wetenschappelijk, praktisch, theoretisch)

Oproep voor Bijdragen

maart – juni

21 maart – 12 juni is de “Call-for-proposals“. Het gekozen thema wordt daarin beschreven en toegelicht. Iedereen kan een voorstel indienden voor een activiteit die volgens hun binnen het thema valt. De activiteit hoeft geen lezing te zijn, het kan ook een workshop, discussie, bewegingsles, …. zijn.

Hoe dien ik mijn bijdragevoorstel in?
Download het Word document ‘Bijdragevoorstel Autminds‘ , vul het in en stuur het per email naar: sprekers@autminds.nl

Let op: alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen bij de keuze uit de inzendingen.

Deadline voor het indienen van het voorstel: zondag 12 juni 2022

Het projectteam maakt op zaterdag 25 juni een keuze uit de voorstellen.

Programma

Online kaartverkoop

juli – oktober

Zodra de bijdragen zijn gekozen wordt op 15 juli het voorlopig programma bekend gemaakt en dan start ook de kaartverkoop.

Op 8 (&9) oktober 2022 is het congres.

Naar de informatie-pagina
Naar de locatie-pagina
Naar de vrijwilligers-pagina
Naar thema-pagina
Naar de toegankelijk-pagina
Naar de programma-pagina
Naar de deelnemers-pagina
Naar sponsors-pagina
Naar de online-pagina
Naar de nieuws-pagina
Naar de sprekers-pagina
Naar de kaartjes-pagina
Navigate to the English-page
Naar de downloads-pagina
Naar de zoeken-pagina
Share