Raymond van Es

Ik heb een lange omweg door het onderwijs gemaakt. Ik ben begonnen op de MAVO en ben via allerlei omwegen uiteindelijk op de universiteit terecht gekomen. Ik ben afgestudeerd filosoof. Ik was altijd anders en ben als kind veel gepest. Sinds 2005 heb ik de diagnose Asperger.  Ik ben jarenlang contactpersoon geweest voor een gespreksgroep van PAS. Ik kijk graag vanuit mijn achtergrond als filosoof naar het verschijnsel autisme.

Neurodiversiteit en inclusie

Een voorwaarde voor welzijn is dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Het is van belang dat je als autist jezelf kan zijn zonder dat je gedrag moet afleren of dat je moet camoufleren.

Het uitgangspunt mag niet zijn dat autisme per se moet genezen of dat je wanhopig naar de oorzaak zoekt. Deze benadering heeft al genoeg ellende opgeleverd. Behandelingen als A.BA. zijn wat mij betreft uit den boze. Ik zal in mijn bijdrage ingaan op de geschiedenis en de discussie rond A.B.A. Deze behandeling is gebaseerd op het behaviorisme. Dit gaat uit van een stimulus/respons model. Met de juiste stimuli krijg je de gewenste respons. Denk aan de hond van Pavlov. De stimuli bestaan uit belonen en bestraffen. Deze behandeling is verwerpelijk, ongewenst en niet bewezen effectief. Het spaarzame bewijs voor de werkzaamheid van deze behandeling is flinterdun.

Wat we willen is een inclusieve samenleving waar ruimte is voor diversiteit. Daar hoort neurodiversiteit ook bij. De voorwaarden voor een inclusieve samenleving die zorgt voor het welzijn voor iedereen zijn volgens mij de vermogens (capabilities) zoals geformuleerd door Martha Nusbaum en Armatya Sen. Daarbij behoren onder andere;

  • in staat zijn (en dus in staat gesteld worden) om tot leven te komen
  • om een lijfelijk gezond en veilig leven te leiden
  • om zich intellectueel, affectief en creatief te ontwikkelen
  • om eigen afwegingen te leren maken over wat goed is en wat niet goed is
  • om relaties aan te gaan en bij de vormgeving daarvan zelf betrokken te worden
  • en om mee te beslissen over de inrichting van de eigen politieke, sociale en ecologische leefomgeving
Naar informatie-pagina
Naar programma-pagina
Naar kaartjes-pagina
Naar deelnemers-pagina
Naar thema-pagina
Naar sprekers-pagina
Naar vrijwilligers-pagina
Naar downloads-pagina
Naar locatie / online-pagina
Share