Marc Beek

Al jaren werkte Marc Beek als publieksvoorlichter totdat een ingrijpende sociale gebeurtenis een minder sterk ontwikkelt deel van zijn persoonlijkheid blootlegde. Dit uitte zich onder meer in het minder goed om kunnen gaan met een teveel of een te weinig aan prikkels. Door veel te lezen, deelname aan gespreksgroepen en andersoortige contacten met mensen met autisme, wist hij weer beter in balans te komen. Naast acceptatie speelt het actief nemen van maatregelen in het post-diagnostisch leven van Marc een belangrijke rol. Hij deelt zijn kennis en levenservaring graag en doet dat onder andere in een Autisme Belevingswandeling. Hierin bespreekt Marc Beek aan de hand van zichtbare situaties in de natuur de bekende en minder bekende verschijnselen rond autisme.

Zelfhulp bij somberheid door onderprikkeling

Mensen met autisme hebben moeite met het verwerken van prikkels. Zowel een teveel als een te weinig aan prikkels kan leiden tot een minder goed functioneren en een afname van welzijn.

Onderprikkeling kan tot depressieve klachten leiden: passiviteit, somberheid, lage eigenwaarde en geen toekomstverwachting.

Over overprikkeling en hoe hierop te reageren is al veel algemeen bekend. Onderprikkeling is vaak nog onderbelicht. Maar je kunt gelukkig zelf de nodige voorzorgsmaatregelen nemen.

In de interactieve workshop wordt een stappenplan besproken hoe onderprikkeling is te reguleren.

Zelfhulp bij somberheid door onderprikkeling – Aut of the Blue

Presentaatie 2023

Naar informatie-pagina
Naar programma-pagina
Naar kaartjes-pagina
Naar deelnemers-pagina
Naar thema-pagina
Naar sprekers-pagina
Naar vrijwilligers-pagina
Naar downloads-pagina
Naar locatie / online-pagina
Share