Jelle van Dijk e.a.

Jelle van Dijk is onderzoeker bij de Universiteit Twente. Hij is gespecialiseerd in ‘participatief ontwerpen’, een methode waarbij de gebruiker van een product zelf meedenkt in het ontwerpen er van. Hij past deze filosofie toe op autisme en ondersteunende technologie en onderzoekt hierbij de ethische, praktische en ontwerptheoretische aspecten van een dergelijke aanpak.

Hij is projectleider van het project Design Your Life. Dit project richt zich op het ontwikkelen van een ‘design toolkit’ waarmee autistische jongvolwassenen zelf hun eigen ondersteunende producten kunnen ontwerpen en realiseren, om zo meer grip te krijgen op hun eigen leven. Jelle woont in Utrecht met zijn vrouw en twee zoons en hij tekent in zijn vrije tijd graag strips.

Design your Life: De Toolkit!

Vorig jaar presenteerde ik de eerste volledige versie van de Design your Life Toolkit. Dat doe ik dit jaar graag opnieuw, voor wie hem nog niet kent. De toolkit is gericht op autistische jong-volwassenen. Met de toolkit ontwerp je je eigen creatieve oplossingen voor alledaagse problemen, oplossingen die passen bij je eigen persoonlijke wensen en beleving.

Inmiddels zijn we al een heel eind op weg met het evalueren van de toolkit, dus ik kan nu ook wat meer vertellen over de ervaringen van autistische jongeren die de afgelopen tijd met de tookit gewerkt hebben, en wat het hen heeft gebracht. Daarnaast hebben we nu ook een echte online community rondom Design your Life: ANDY’s network, die op dit moment nog voor Neurodivergente studenten van de Universiteit Twente bedoeld is, maar die ik graag wil uitbreiden naar buiten de UT.

Ik wil jullie ook uitnodigen voor ons eigen symposium op 4 april in Nijmegen, waar we het onderzoeksproject feestelijk afronden, en tegelijk vooruitkijken.

Design your Life Toolkit
Naar informatie-pagina
Naar programma-pagina
Naar kaartjes-pagina
Naar deelnemers-pagina
Naar thema-pagina
Naar sprekers-pagina
Naar vrijwilligers-pagina
Naar downloads-pagina
Naar locatie / online-pagina
Share