Bert Hemsteede

Bert Hemsteede (Assen 1953) Kunstenaar en gepensioneerd docent tekenen en techniek op havo/vwo. Ik ben vader van twee kinderen en grootvader van twee kleinkinderen.

Ruim de helft van de afgelopen 25 jaar heb ik vrijwel wekelijks een therapeut(e) gezien. Tijdens de laatste therapie (in 2021 afgesloten) ben ik ambassadeur geworden voor de stichting Samen Sterk Zonder Stigma. Nu ben ik dat voor MIND. Ik probeer op verschillende manieren psychische kwetsbaarheid en het daarmee samenhangend stigma meer bespreekbaar te maken, in de hoop iets voor een ander te kunnen betekenen.

De diagnose ASS kreeg ik in 2017. De diagnose was onverwacht, maar ik was er wel blij mee. Met hulp kon ik gerichter werken aan mezelf en een gelukkiger mens worden.

In 2023 is mijn boek Getekend voor Gesprek (Verslag van een psychotherapie) verschenen.

www.berthemsteede.nl

Getekend voor Gesprek (Verslag van een psychotherapie)

EMDR behandeling bij Autismespectrumstoornissen
Lezing met behulp van powerpoint over een therapeutisch proces met EMDR.
‘Bij iemand met een Autismespectrumstoornis (ASS) en PTSS is er sprake van een complexe behandeling. Een EMDR behandeling bij cliënten met ASS verloopt bijna nooit precies conform protocol en kan op diverse terreinen om aanpassingen vragen.´

Mijn presentatie is een ervaringsverhaal over hoe mijn PTSS (o.a. seksueel misbruik in mijn jeugd) is behandeld, waarbij mijn autisme mede de vorm van de behandeling behaalde.
De presentatie is tevens een pleidooi voor maatwerk aanpak bij behandeling van PTSS met EMDR bij autisme.
Na de presentatie is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

Het onderwerp en de onderdelen van de presentatie kan voor sommigen als schokkend worden ervaren.

Bert Heemstede – Getekend door gesprek

Presentaatie 2023

Naar informatie-pagina
Naar programma-pagina
Naar kaartjes-pagina
Naar deelnemers-pagina
Naar thema-pagina
Naar sprekers-pagina
Naar vrijwilligers-pagina
Naar downloads-pagina
Naar locatie / online-pagina
Share