Robert Vis

Mijn leven heeft redelijk in het teken gestaan van het net iets anders zijn. Dingen goed begrijpen maar op school toch op onverwachte dingen vastlopen. En vooral op de basisschool flink gepest. Er was iets maar men wist nooit wat. Tot tien jaar geleden het verlossende woord Asperger kwam. Dit gaf mij een hoop inzicht in mij zelf, maar gaf mijn ook een geheel nieuwe wereld van denken en gedrag om te onderzoeken.

Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in gedrag en psychologie, ben ook in de zorg en welzijn sector werkzaam geweest. Maar richt mijn nu op het onderwerp Autisme. Hoe werkt het Autisme zelf, maar ook hoe komt het dat het zo’n moeilijk te begrijpen onderwerp is voor buitenstaanders maar ook hulpverleners. Naast een gezin met baby opkomst, focus ik me op het onderwerp autisme en de vraag: Wat kan ik doen om te helpen, dat mensen zo goed mogelijk met hun problemen om kunnen gaan en eenieder het beste uit zichzelf kan halen?  Een vraag met velen invalshoeken waarvan ik er een op Autminds uiteen wil zetten.

Wat is autisme?

op zoek naar een definitie

Autisme kan op vele manieren worden omschreven. Een goede omschrijving is belangrijk want ze vormen vaak de basis voor het herkennen en diagnosticeren.
Maar ook na de diagnose is het belangrijk een goed beeld te hebben wat “autist zijn” nu eigenlijk wel en niet over jouzelf zegt. Het is cruciaal in het begrijpen van eventuele zwakheden en helpt om het beste uit jezelf te halen

Het is echter verassend moeilijk om een eenduidige omschrijving van autisme te vinden.  Want wie zoekt zal er snel al tientallen treffen die onderling op tal van punten met elkaar in strijd zijn. Deze lopen vaak ook nog over in andere diagnose zoals hoogbegaafdheid, ADHD en hoog gevoeligheid.

Om te beginnen zal in vogelvlucht langs een aantal breed verspreide omschrijvingen van autisme gaan. Waar zitten daar de sterke en zwakkere plekken van deze visies en in hoeverre helpen zei ons bij een beter inzicht?

Vervolgens wil ik kijken naar de verschilde factoren die meespellen als je wil bepalen welke eigenschappen nu wel of niet als autistisch beschouwt kunnen worden.

Ik zal in gaan op onder andere de volgende overwegingen:

Hoewel autisme (zeer waarschijnlijk) aangeboren is, wil dat niet zeggen dat alle eigenschappen die we als autistisch beschouwen dat ook zijn. Want ook de omgeving speelt een belangrijke rol hoe dergelijke eigenschappen zich ontwikkelen. Dit onderscheid kan een grote invloed zo’n op ons beeld over autisme.

Ons beeld wordt ook sterk bepaald door de woorden die we gebruiken, hoe juist zijn bijvoorbeeld de termen “spectrum” en “stoornis”? Voldoet autisme hiervoor echt aan de criteria en is het behulpzaam of eerder schadelijk om het in deze termen te vangen?

En waar wordt de focus gelegd wanneer er over autisme wordt gesproken? Worden factoren als Sociale vaardigheden en prikkels Misschien te vaak als de kern van autisme gezien? En zijn er mogelijk factoren zoals denken en leren die wel wat meer aandacht kunnen gebruiken?

Afsluitend wil ik ingaan op mijn eigen visie over de richting waar een mogelijke definitie gezocht moet worden en wat naar mijn idee alle autisten bindt.  Ook wil ik naast de mogelijkheid tot het stellen van vragen de zal de zaal uitnodigen hun eigen ideeën over dit onderwerp te delen.

Naar informatie-pagina
Naar programma-pagina
Naar kaartjes-pagina
Naar deelnemers-pagina
Naar thema-pagina
Naar sprekers-pagina
Naar vrijwilligers-pagina
Naar downloads-pagina
Naar locatie / online-pagina
Share