Nèt anders

Voorbeelden van net anders zijn bij autism

online

Thema

nèt anders

zijn

voelen

denken

communiceren

willen

Het overkomt alles en iedereen: iets of iemand vergelijken met wat je kent en dan in een hokje plaatsen. Eenvoudig omdat hij, ze, zij of hèt daarmee gemakkelijker begrepen wordt. Maar meestal is het eigenlijk nèt anders. Op welke gebieden maken we nèt iets anders mee, zijn we nèt iets anders, gaan we er nèt anders mee om, met nèt andere gevolgen?

Nèt anders biedt een andere manier om naar onszelf en onze omgeving te kijken, en om aan anderen te vertellen waar hokjes hinderen en helpen.

Het thema en de voorbeelden zijn bedoeld sprekers te inspireren en om een zekere samenhang in het programma te bevorderen. Het thema is niet bedoeld om je te beperken, dus voel je vooral vrij om er creatief mee om te gaan. We nodigen iedereen uit om voorstellen te doen vanuit alle mogelijke invalshoeken en alle vormen. We hopen ook op activiteiten die creatief, in- en ontspannend van aard zijn. Voorstellen die binnen het thema passen, krijgen voorrang. Zo ook bijdragen met een wetenschappelijk karakter (eigen werk of het behandelen van andermans werk). We hopen ook voorstellen te krijgen die de deelnemers van Autminds met elkaar in verbinding brengt.

Share