Martine Delfos

Dr. Martine F. Delfos is wetenschapper en therapeut. Ze heeft baanbrekende theorieën ontwikkeld op diverse gebeden. Haar theorie over autisme is door de Nederlandse overheid volmondig omarmd bij monde van de secretaris-generaal van VWS, Erik Gerritsen. Er worden verscheidene onderzoeken gestart vanuit VWS om er spreiding en evidence-based karakter aan te geven.

Informatie over haar werk: www.mdelfos.nl

Autisme als atypische ontwikkeling: niet en nét wel anders

Als therapeut, maar ook als wetenschapper is het van doorslaggevend belang om te luisteren naar de mensen zelf waar het om draait. Een theorie die niet gevoed is door de mensen zelf wordt door de mensen zelf niet herkend. Ontkenning van de diagnose zeggen ze dan: nee, slecht geluisterd.

Autisme is geen stoornis, geen defect, geen afwijking.

Het is gewoon een andere start in de ontwikkeling.

Naar autisme kijken vanuit dat perspectief heeft prettige en respectvolle gevolgen voor de betrokkenen.

Naar informatie-pagina
Naar deelnemers-pagina
Naar vrijwilligers-pagina
Naar programma-pagina
Naar thema-pagina
Naar downloads-pagina
Naar kaartjes-pagina
Naar sprekers-pagina
Naar locatie / online pagina
Share