In 1996 begon Martijn de eerste geheel voor en door autisten gehoste autismegroep op het internet: InLv (Independent Living on the Autistic Spectrum), die tot ongeveer 2012 actief was. Volgens het boek Neurotribes van Steve Silberman is dit een invloedrijke gemeenschap geweest. Ook Autscape (UK) kwam voort uit een initiatief dat hier ontstaan is. Martijn heeft met de jaren in verscheidene landen diverse lezingen gehouden over thema’s met betrekking tot o.a. de emancipatie van de autistische medemens. Sinds 2006 is hij betrokken bij de organisatie en het bestuur van Autscape.

Het begrip neurodiversiteit door de jaren heen

Is de neurodiversiteitsbeweging begonnen in 1998, toen Judy Singer en Harvey Blume samen dat woord bedachten? Of al in 1992, toen Autism Network International in de VS de eerste autistische gemeenschap vormde en daarin onder de paraplu “autistics and cousins” (AC’s) ook niet-autistische anderszijnden opnam? Wat betekende het toen, wat betekent het nu en hoe zal het zich naar verwachting in de toekomst ontwikkelen? Wat kunnen we leren van de geschiedenis? Zijn er aspecten die we misschien moeten heroverwegen? Laten we ook echt iedereen die erbij hoort meedoen? Waar willen we dat het nu naartoe gaat?

In deze lezing probeer ik, door een historisch overzicht te geven en de huidige
stand van zaken te bespreken, deze vragen enigszins te beantwoorden en de nodige context te bieden voor verdere discussie

Naar informatie-pagina
Naar deelnemers-pagina
Naar vrijwilligers-pagina
Naar programma-pagina
Naar thema-pagina
Naar downloads-pagina
Naar kaartjes-pagina
Naar sprekers-pagina
Naar locatie / online pagina
Share