Ben nu 51 jaar, op geschat 3,5-jarige leeftijd geadopteerd vanuit Zuid-Korea, opgegroeid in Amsterdam. Afgestudeerd in Bedrijfseconomie aan de VU. In zomer 2001 de liefde van mijn leven tegen gekomen en in feb 2002 getrouwd. In voorjaar 2009 de eerste diagnoses Autisme in mijn gezin (de oudste 2 zonen, nu 19 & 18 jaar) en sinds augustus 2009 heb ik zelf ook de diagnose Autisme. In de loop der jaren is ook Autisme vastgesteld bij de jongste 2 kinderen en mijn in mei 2018 overleden vrouw. Met recht een huis vol autisme… En ook al een heel leven lang ontzettend veel moeite met de ontwikkeling van (gehechtheids)relaties.

Op 2 april 2014 (Wereld Autisme Dag) ben ik officieel op het intranet aangekondigd als Autisme Ambassadeur bij ABN-AMRO. Sinds mei 2020 ben ik ervaringsdeskundig bestuurslid bij stichting Vanuit Autisme Bekeken en sinds jan 2021 penningmeester bij Vereniging Autisme Ambassadeurs.

Heb in 2018 lezing “Vrekken met energie” en in 2019 samen met Karin Simonis-Wigbels de lezing “Praktische Liefde” gegeven.

Loekemeijermethode: een nèt andere visie op de begeleiding van mensen met autisme, focus vanuit het doorlopen van de ontwikkelingsfasen van gehechtheid.

De Loekemeijermethode heeft een unieke kijk op autisme. Want is vreemd of ongepast gedrag echt zo raar? Dat ‘vreemde’ of ‘ongepaste’ gedrag past bij de fase in de gehechtheidsontwikkeling waarin een kind, jongere of volwassene met autisme zich bevindt. De Loekemeijermethode leert je gedragingen herkennen en plaatsen.

Yvonne Loekemeijer heeft, na jarenlang (praktijk)onderzoek, een methode ontwikkeld over gehechtheidsontwikkeling. De methode omvat het wetenschappelijk gevalideerde onderzoeksinstrument ADAut (Attachment Development Autism), gehechtheidsschema’s, een zeer uitgebreide gehechtheidstheorie en de specifieke werkwijze ‘Actieve Nabijheid’.

Middels de ADAut wordt er via vele onderzoekspunten zeer nauwkeurig vastgesteld in welke fasen van de gehechtheidsontwikkeling iemand zich bevindt. Door deze onderzoeksresultaten kan er met de specifieke werkwijze Actieve Nabijheid zeer gericht worden aangesloten bij kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en de ontwikkelingsfasen van de gehechtheid waar zij zich in bevinden om gehechtheidsontwikkeling mogelijk te maken.

Volgens Yvonne Loekemeijer doorloopt iemand met autisme dezelfde opeenvolgende ontwikkelingsfasen van de gehechtheid als iemand die zich gemiddeld ontwikkeld. Dit proces begint echter met een achterstand en verloopt veel langzamer dan gemiddeld en gaat niet vanzelf voort. Doordat de ontwikkeling niet vanzelf voortgaat, komt de gehechtheidsontwikkeling bij autisme stil te staan in lage ontwikkelingsfasen, nog voordat iemand veilig gehecht is. Loekemeijer ziet het gehechtheidsproces als een dynamisch en continu proces. Iemand met autisme kan, ongeacht zijn of haar leeftijd, het gehechtheidsproces verder doorlopen en alsnog veilig hechten.

Alle gedragingen die iemand met autisme wel of nog niet laat zien, zijn terug te brengen in de ontwikkelingsfasen van de gehechtheid. Loekemeijer ervan uit dat de gehechtheidsontwikkeling niet alleen bestaat uit het ontwikkelingsgebied ‘hechting’ ofwel ‘de ontwikkeling van hechtingsrelaties’, maar uit een samenspel van verschillende en onlosmakelijk met elkaar verbonden ontwikkelingsgebieden, namelijk:

• de ontwikkeling van de gehechtheidsrelaties
• de emotionele ontwikkeling
• de sociale ontwikkeling
• de ontwikkeling van de sensorische, dagelijkse, emotionele en sociale informatieverwerking

De Loekemeijermethode en de ADAut zijn zo ontwikkeld dat iemands cognitie buiten beschouwing wordt gelaten. Vaak kan iemand met autisme en een goede cognitie heel vaardig zijn in het verbloemen van zijn of haar achterstand. Ook kunnen de oorzaken van stress, angsten, paniek, overprikkeling, depressiviteit, fysieke klachten, en gehechtheidstrauma’s worden achterhaald. 

Voor mensen die zich willen voorbereiden op deze lezing:

gesproken (verkorte) visie Loekemeijermethode (circa 15 minuten): https://youtu.be/_rOXkV4ZWCI

geschreven algmene visie Loekemeijermethode: https://www.yvonneloekemeijer.com/downloads/

Naar informatie-pagina
Naar deelnemers-pagina
Naar vrijwilligers-pagina
Naar programma-pagina
Naar thema-pagina
Naar downloads-pagina
Naar kaartjes-pagina
Naar sprekers-pagina
Naar locatie / online pagina
Share