een stem

1) Het vermogen van mensen om een geluid voort te brengen
2) Dat geluid; ‘je hoort in het openbaar zeggen’
3) Zang stem: Partij van een meerstemmig zangstuk
4) Openbaring van zijn/haar mening

(bron: Dikke van Dale)

online

thema

een stem

ontdekken

uitvinden

vormen

ontplooien

opperen

bekendmaken

vertolken

uitbrengen

laten tellen

laten gelden

Al die mogelijkheden. Als individu, maar zeker ook als groep.

Het thema van dit jaar is gekozen om mensen te inspireren verder te kijken dan autisme als persoonlijke ervaring. Om autisme te onderzoeken vanuit de groep, met en naast het individu. Je kunt hierbij denken aan wat ons verbindt, wat wij belangrijk vinden en wat onze wensen zijn. Met de vervolgvragen: Hoe willen we gepresenteerd worden en voor welke uitdagingen staan we; op korte en lange termijn?

We hebben het thema uitgebreid met de actualiteit. Sinds de bekendmaking van het thema is veel veranderd en zijn veel mensen afhankelijk geworden van communicatie op afstand. Online. En alhoewel het wennen is, zijn er ook dingen die beter uitpakken. Vandaar dat bijdragen over online communiceren, samenleven of -werken ook interessant zijn.

We nodigen iedereen uit om voorstellen te doen vanuit alle mogelijke invalshoeken en in alle vormen. We hopen ook op activiteiten die creatief, in- en ontspannend van aard zijn.

Voorstellen die binnen het thema passen, krijgen voorrang. Zo ook bijdragen met een wetenschappelijk karakter (eigen werk of het behandelen van andermans werk). We hopen ook voorstellen te krijgen die de deelnemers van Autminds met elkaar in verbinding brengt.

Share