Ysabel Clare is an acting and voice coach that has been teaching at the London art school Goldsmith’s for more than 15 years.  Her academic research on acting has been on the unconscious structures in the work of Stanislavsky, or what she calls “the system behind the System”. In her voice work, she encourages students to focus on inherently pleasurable sensations such as overtone singing. The benefits of deeper breath, clearer tone, fuller resonance and increased confidence are thus achieved without having to think about this.

Ysabel Clare is een toneel- en stemdocent aan de gerenommeerde Londense kunstacademie Goldsmith’s. In haar proefschrift heeft ze onderzoek gedaan naar de cognitieve structuren achter het werk van Stanislavski, de vader van het moderne acteren, of wat zij “het systeem achter Het Systeem” noemt. In haar stemwerk richt ze zich op intrinsiek prettige oefeningen zoals het zingen van boventonen. Op die manier worden de doelen zoals een diepe ademhaling, een heldere toon, een volle resonantie en toegenomen zelfvertrouwen behaald zonder er bij na te hoeven denken.

Overtone chanting: Letting your voice guide you

Boventoon zingen: Laat je leiden door je stem.

This workshop proposes that overtone chanting activates the vagus nerve, which connects the gut and the brain stem and directly manages stress. The aim of this workshop is to help you discover how voice exercises in general and overtone chanting in particular might benefit you as an autistic person.

Het uitgangspunt van deze workshop is dat het zingen van boventonen de nervus vagus activeert, de zenuw die de hersenstam met de ingewanden verbindt en verband houdt met het reguleren van stress. Het doel van de workshop is om jou als autistisch persoon te leren ontdekken hoe stemoefeningen in het algemeen en het zingen van boventonen jouw kunnen helpen in je ontwikkeling.

NB Voor de mensen die niet of onvoldoende Engels spreken is een tolk aanwezig. Na afloop is er, eventueel via de tolk, mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Naar de informatie-pagina
Naar de locatie-pagina
Naar de vrijwilligers-pagina
Naar de toegankelijk-pagina
Naar de programma-pagina
Naar de deelnemers-pagina
Naar sponsors-pagina
Naar de online-pagina
Naar de nieuws-pagina
Naar de sprekers-pagina
Naar de kaartjes-pagina
Navigate to the English-page
Naar de downloads-pagina
Naar de zoeken-pagina
Share