foto van Els van beneden

Els Van Beneden (°1968) is a transport economist and a family scientist. She worked for more than 15 years as a policy advisor for the Flemish government.  After an autistic burnout and an autism diagnosis in 2015 she took a new turn in life. At the moment she is writing a historic novel. She is also a board member of the non-profit organization BlinkOut and she is an active autism advocate. Together with Jo Bervoets she founded LAVA (see below).

Els Van Beneden (°1968) is transporteconomist en gezinswetenschapper. Ze werkte meer dan 15 jaar als beleidsmedewerker voor de Vlaamse overheid. Een autistische burn-out en de diagnose autisme bepaalden in 2015 haar keuze voor een ander leven. Ze werkt op dit moment aan en historische roman, ze is bestuurder bij de vzw BlinkOut en ze zet zich in als ervaringsdeskundige bij onder andere de Vlaamse Vereniging Autisme. Samen met Jo Bervoets stond ze mee aan de wieg van LAVA.

foto van Jo Bervoets
Lava

Jo Bervoets

Jo Bervoets (°1968) is a philosopher, a cognitive scientist and a civil engineer. He worked for more than 20 years in the technology industry (as engineering manager, product manager and HR Manager). After an autistic burnout and an autism diagnosis in 2016 he took a new turn in life. At the moment he is a PhD researcher in the NeuroEpigenEthics project. He graduated in philosophy with a dissertation on autism. Presently his research focus is on Tourette’s.

Jo Bervoets (°1968) is filosoof, cognitief wetenschapper en ingenieur. Hij werkte meer dan 20 jaar in de technologiesector (als engineering manager, product manager & persooneels-verantwoordelijke). Een autistische burn-out en de diagnose autisme bepaalde in 2016 zijn keuze voor een ander leven. Hij werkt momenteel als doctoraal onderzoeker binnen het NeuroEpigenEthics project na afstuderen als filosoof met een proefwerk rond autisme. Zijn huidige focus van onderzoek ligt op Tourette’s.

LAVA, a unique voice in the Flemish autism scene

LAVA, een unieke stem in het Vlaamse autismelandschap

LAVA, the Flemish Reading and Advisory Group of Autistic Adults, was founded in 2017 with as key aims participating in scientific research and promoting a more nuanced societal view of autism. LAVA achieves this by critically reading autism research and entering into constructive discussion with autism researchers. As such we try to give autistics a direct voice in the public and scientific debate showing autism is a not a deficit but a valuable, enriching way of life.

In the past 3 years LAVA obtained a voice in Flanders through publications, by participating in steering and advisory groups and by organizing reading sessions and member events.

Jo and Els, both co-founders, will present activities and results from the group. There will be sufficient time for discussion and debate with the participants afterwards.

LAVA, de Vlaamse Lees- en Adviesgroep Volwassenen met Autisme, werd in 2017 opgericht met als doel te kunnen bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek én de beeldvorming rond autisme.

LAVA wil autisme een rechtstreekse stem geven in het maatschappelijk en wetenschappelijk debat en aantonen dat de aangeboren andersheid van mensen met autisme een verrijking is.

De afgelopen drie jaren heeft LAVA een stem verworven in Vlaanderen door publicaties, deelname in stuur- en adviesgroepen, leesgroepen en ledendagen.

Jo en Els, die beiden mee aan de wieg van LAVA stonden, zullen de werking en resultaten van LAVA voorstellen in een lezing met voldoende ruimte achteraf voor discussie en debat met de deelnemers.

Naar de informatie-pagina
Naar de locatie-pagina
Naar de vrijwilligers-pagina
Naar de toegankelijk-pagina
Naar de programma-pagina
Naar de deelnemers-pagina
Naar sponsors-pagina
Naar de online-pagina
Naar de nieuws-pagina
Naar de sprekers-pagina
Naar de kaartjes-pagina
Navigate to the English-page
Naar de downloads-pagina
Naar de zoeken-pagina
Share