in relatie tot…

“Een relatie (ook wel verhouding of betrekking) is een verband tussen meestal twee (soms meerdere) personen, concepten, verschijnselen of zaken.”

(bron: Wikipedia)

Relaties bestaan in veel verschillende vormen. Elke dag hebben we wel een vorm van interactie met een groep, persoon, een voorwerp en onszelf. Onze gevoelens, gedachten en ons handelen staan niet op zich maar ontstaan in relatie tot….
Zelfs zonder herkenbare actie beïnvloeden we of worden we beïnvloedt. Bewust en onbewust, gewenst en ongewenst.

in relatie tot…

Ook het concept autisme bestaat alleen in relaties, heeft zelf relaties. Relaties op verschillende gebieden, met verschillende invloeden over en weer, op verschillende wijzen. De persoon met autisme is maar één van de partijen in die relatie, en misschien niet eens de belangrijkste partij. Als we meer van autisme willen weten moeten we meer weten over de relaties waarin autisme bestaat.

in relatie tot…

Daarnaast heeft een persoon met autisme zelf ook relaties, en autisme kan die relaties beïnvloeden. We kunnen dus ook spreken over: autisme in relatie tot… relaties!
Het aangaan, behouden of verbreken van een relatie. Met vrienden, partners, kinderen en collega’s. Het nut, aangename of de magie van een relatie.

in relatie tot…

Het thema is breed gekozen om mensen te inspireren om verder te kijken dan het autisme op zich. Het stelt ons in staat autisme te onderzoeken vanuit allerlei mogelijke invalshoeken, namelijk al zijn relaties en al zijn interacties. We zijn op zoek naar diversiteit. Voorbeelden van invalshoeken en voorbeelden van onderwerpen die in dit thema passen zijn:

• in relatie tot… anderen (vrienden, partner, familie, kinderen, werk)
• in relatie tot… verschillende culturen en (minderheids)groepen
• in relatie tot… jezelf, je sensaties en ervaringen (geestelijk en lichamelijk)
• in relatie tot… sociale constructen (medisch, wetgeving, maatschappij)
• in relatie tot… school, uitgaan, sport, hobby’s, lotgenoten, de psychiatrie, de DSM, gedachtes, ervaringen, historie, kunst, media, huisdieren, zelfstandigheid, levensgeluk, vervoer, ouder worden, perfectionisme, focus, zelfverwezenlijking, compassie, you name it…

We nodigen iedereen uit om voorstellen te doen vanuit alle mogelijke invalshoeken. Voorstellen die binnen het thema passen krijgen voorrang. Voorrang krijgen ook bijdragen met een wetenschappelijk karakter (eigen werk of behandelen van andermans werk). We hopen ook voorstellen te krijgen voor creatieve, ontspannende en inspannende activiteiten (lichamelijk en geestelijk).

Wil jij een bijdrage leveren? Dan zien we je voorstel graag tegemoet!

Share