Roland Angenent

Roland Angenent (62) had al een hele carrière als ingenieur (chemisch technoloog) en uitvinder achter zich toen hij op 49-jarige leeftijd een diagnose Asperger kreeg. Hierdoor vielen er wat kwartjes en hij richtte zijn leven daarna in met het oog op zijn autisme. Zo zocht en vond hij een partner (Sandra Krekel) die bestand was tegen Asperger en richtte hij zich op ICT-werk.  

Sandra is een coach en trainer en had destijds een eigen bedrijf (KrekelCoaching) gericht op de zorg. Samen met Roland ging zij ook mensen met autisme coachen zo verschoven de werkzaamheden zich in de jaren helemaal naar de kant van het autisme. Het bedrijf heet nu KrekelAutismeCoaching en Roland werkt daarin als vennoot, ervaringsdeskundige, kwaliteitsmanager en productontwikkelaar.     

Roland is verder gastheer bij het AutiPartnerCafé. Samen met Sandra verzorgt hij lezingen en thema-avonden over autisme.

Share