Heb jij autisme? En lijkt het je leuk om een bijdrage te verzorgen die past binnen de doelstelling en uitgangspunten van Autminds, en die aansluit bij het thema van dit jaar? Dien dan een voorstel (proposal) in!

Autminds wil een mix bieden van educatie, debat, kunst/creativiteit, ontmoeting en ontspanning.

In ons programma zien we dan ook graag deze diverse accenten terug. Het zwaartepunt ligt iets meer aan de kant van educatie en debat, omdat er al diverse ontmoetingsmogelijkheden zijn voor mensen met autisme in Nederland en België.

We nodigen mensen met autisme uit om binnen één van deze accenten, of een combinatie daarvan, voorstellen in te dienen.

Voor je je voorstel naar ons mailt, willen we je vragen om eerst goed de informatie door te lezen van het informatiepakket voor sprekers. Of kijk op de pagina FAQ voor sprekers. Op die manier krijg je een indruk van wat wel en niet past bij Autminds. Ook hopen we dat zo al veel van de vragen die je misschien hebt, beantwoord zijn. Zo niet, stuur dan een mail.

Je kunt ter oriëntatie ook een kijkje nemen bij het programma’s van de voorgaande jaren.

Hoe dien ik mijn bijdragevoorstel in?

Download het Word document  ‘Bijdragevoorstel Autminds 2019‘ , vul het in en stuur het per email naar: sprekers@autminds.nl

Let op: alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen bij de keuze uit de inzendingen.

Belangrijke data

Deadline voor het indienen van het voorstel: 7  juni 2019

Share