Biografie

Mijn naam is Frans Bak, 57 jaar en vader van drie volwassen dochters. Ik ben autisme coach sinds drie jaar, en begeleid mensen met en zonder autisme (individueel (12+), partners of ouders van kinderen met autisme). Ik doe dat op basis van mijn opleiding (professioneel coach en Autismevriendelijk® coach). Maar daarnaast op basis van mijn eigen ervaringen met autisme: ik heb een vermoeden van autisme, hetgeen ik beschrijf op https://www.eenanderekijkopautisme.nl/single-post/2017/11/03/Ik-ben-autist. Sinds drie jaar heb ik daar mijn leef- en woonsituatie ook feitelijk op aangepast.

Naast coachen, adviseer ik maatschappelijke organisaties ook over autisme vriendelijk (zorg) beleid. Ik baseer me daarbij vooral op de handreiking naar gemeentes vanuit de coalitie VanuitAutismeBekeken. Met hen werk ik samen vanuit mijn bedrijf AutiZAG (Autisme, Zó Ánders Gevoelig, www.autizag.nl). Op persoonlijke titel heb ik een FaceBook community opgericht, waarmee ik mijn persoonlijke intentie invul om bij te dragen aan de emancipatie van autisme in de samenleving: https://www.facebook.com/eenanderekijkopautisme).

Het is vanuit deze persoonlijke intentie dat ik wil bijdragen aan Autminds 2018

 www.facebook.com/eenanderekijkopautisme
 www.facebook.com/frans.bak.90
 www.linkedin.com/in/fransbak
   www.ikbenautist.nl

Share