Er waren 3 stromen:

  Zintuigen

   Energie

   Meer!

 

 

De diverse iconen:

     fysieke activiteit

    verhaal

   discussie

    muziek

  lezing

     workshop

    wetenschappelijk

Presentaties gerangschikt op voornaam

 

Overprikkeling voorkomen

 

Spreker: Barbara de Leeuw en Ellen Aldershof

Overprikkeling Voorkomen

Beschrijving: In deze lezing besprekt Barbara de Leeuw de door haar ontwikkelde methodiek Overprikkeling voorkomen (zie ook haar gelijknamige boek bij SWP). Deze methodiek biedt mogelijkheden om overprikkeling preventief te voorkomen, voordat de situatie escaleert. In haar presentatie zal ze uitgebreid ingaan op hoe de methodiek werkt en hoe hiermee het energielevel in balans kan worden gebracht.. Met name voor dit laatste punt zal ze tijdens de presentatie worden bijgestaan door ervaringsdeskundige Ellen. Ellen heeft autisme en vertelt aanvullend vanuit haar eigen beleving.

 

Yotism yoga, yoga en ontspanning voor mensen met autisme

  

Spreker: Chantal Rijsbergen

Beschrijving: Deze workshop laat mensen met autisme kennismaken met yogahoudingen, adem- en ontspanningsoefeningen. Deze oefeningen helpen je om beter met je overprikkeling om te leren gaan.

Je leert technieken waarmee je jezelf sneller tot rust kunt brengen en waardoor, als je regelmatig aan deze vorm van ontspanning doet, je uiteindelijk ook zult merken dat je minder vaak en minder hevig overprikkeld raakt. Dat betekent dus dat je meer energie overhoudt, omdat je sneller de signalen van je lichaam herkent.

 

Vrekken met energie

Spreker: Cor Jongejeugd

Vrekken met Energie

Beschrijving: Net als met geld geldt ook voor energie dat je als je die besteed/aangewend hebt voor iets je die energie niet nogmaals voor iets ander kan besteden/aanwenden en dus moeten wij zuinig zijn met energie en dus is de titel van de lezing Vrekken met energie. Zaken die in deze lezing worden uitgediept/nader belicht zijn:

 1. De combinatie van verschillende gebieden van het leven wanneer je autisme hebt => Hoe combineer je gezinsleven, werk en vrije tijd?
 2. Sociaal contact en energie => sluipende energieverliezen
 3. Wanorde is voor ons gezin negatieve energie
 4. Autisme en flow: stromende en zichzelf hernieuwende energie

 

Natuurlijk en Natuurkundig

Spreker: Diederik Weve

Natuurlijk en Natuurkundig

Beschrijving: Wat is Weerstand, Wrijving? Wat is Chaos? Wat zijn energieverliezen? Termen die in het dagelijks leven gebruikt worden maar ook een natuurkundige betekenis hebben. In de natuurkunde zijn ze strak gedefinieerd, goed onderzocht, nauwkeurig beschreven en daardoor breed toepasbaar. Hoe een individu energie ervaart is natuurlijk veel persoonlijker, afhankelijk van zijn omstandigheden; daardoor is het lastiger om algemeen toepasbare regels te geven. Wat kan helpen is leren van anderen, hoe meer ervaringen hoe groter de kans dat je iets tegenkomt waar je van leert en wat bij jou werkt om meer grip op je energie te krijgen (of juist los te laten?). Ik wil energieconcepten vanuit de natuurkunde helder bespreken en mijn toepassingen ervan op de dagelijkse realiteit toelichten. Misschien heb jij er ook wat aan.

 

De sociale kameleon

je autisme door empathie camoufleren kost veel energie. Hoe buig je dat om naar een bron van energie?

Spreker: Frans Bak

De sociale kameleon

Beschrijving: De sociale kameleon: Autisme en empathie = sociale camouflage van autisme? Ik ben Frans Bak en ik ben autist. Eentje die zich lang prima staande wist te houden in de maatschappij. Ten koste van mezelf en resulterend in stress, dat wel. Ik ben niet de enige ‘van dit type’. Er zijn er meer die pas op late leeftijd de stress erkennen. Wij slagen er in om ons autisme lang te camoufleren; voor ons zelf en voor onze omgeving. Sociale camouflage wordt dat wel genoemd. Een variant binnen het spectrum die nog in de onderzoeksfase zit. Ik noem dit type ‘de sociale kameleon’. Hij gaat perfect op in zijn sociale omgeving, maar wél ten koste van veel stress. Het wordt steeds duidelijker waarom vooral vrouwen (maar ook wel mannen) pas op late leeftijd ontdekken dat zij autisme hebben. Met name vrouwen zijn er van nature meester in om hun autisme te camoufleren. Omdat zij van nature meester zijn in het zichzelf aanpassen aan de sociale omgeving. Een autist met empathie kan zich dat aanleren.

 1. Het sociaal camoufleren van je autisme door een sterk ontwikkelde of aangeleerde empathie kost veel energie. De combinatie autisme en empathie wordt ook veelal nog niet gezien door professionals, en dus niet herkend als autisme!
 2. Het herkennen en erkennen hiervan (de combinatie autisme en empathie) zorgt er voor dat je je autisme accepteert, je grenzen leert kennen en hanteren, en zo je energie verlies stopt, wellicht zelfs kunt ombuigen naar een talent.
 3. Brede bekendheid van dit ‘type’ autisme kan er voor zorgen dat meer mensen hun autisme eerder herkennen (vroeg diagnose). En daar draag ik graag aan bij!

Herken jij je hier ook in, of wellicht iemand uit je omgeving? In deze presentatie geef ik inzicht in de kenmerken van dit type autisme. Mijn vorm van autisme. Waarin empathie het autisme voor jezelf, en dus ook voor je omgeving, camoufleert. Ik ga in op de manier waarmee ik heb geleerd hiermee om te gaan, dit te accepteren en te hanteren. Ik neem je mee in de manier waarop ik dit heb omgebogen van een (onbewuste) stressbron die energie kost, naar een bron van energie. Tijdens de presentatie ga ik ook graag in op de vragen die jij hier zelf over hebt. Mijn intentie is dat jij dit eerder herkend, zodat jij er sneller mee kunt omgaan. En je talent kunt ombuigen naar een bron van energie.

 

Plenaire discussie over het thema Energie!

    

Discussieleider: Isabelle Buhre

Beschrijving: Autminds organiseert dit jaar voor het eerst een plenaire discussie, en Isabelle Buhre durft het aan om die te leiden. Dit is de kans om jouw visie en ervaringen te laten horen, en van elkaar te leren aan de hand van prikkelende stellingen over het thema autisme en energie.
Isabelle zal een aantal stellingen uitlichten en de zaal om ‘eens/oneens’ en reacties vragen. We hebben een microfoon die we letterlijk het publiek in kunnen werpen, dus interactie gegarandeerd!
Uiteraard is het niet verplicht om mee te praten en kan je ook gewoon komen luisteren naar de anderen.
’s Middags om 12:15 in de grote zaal.

 

Met de stroom mee

Spreker: Jelle Wils & Jellienke Winters

Met de stroom mee

Beschrijving:  Veel mensen( met autisme) zijn tegen de stroom in aan het zwemmen.
Doordat ze de omstandigheden en hun autisme niet kunnen of willen accepteren, ze niet helemaal zichzelf zijn maar in plaats daarvan zichzelf verschuilen en hun autisme verbloemen, doordat ze niet bezig zijn met hun passie of doordat ze constant in reactie- stand staan. Dit alles kost bergen energie. Wij doen het zelf anders. In diverse persoonlijke ontwikkelingscursussen hebben we geleerd welke dingen je kunt doen zodat het leven VOOR je gaat werken.
Zodat het universum je een handje gaat helpen. Dit is veel leuker en het lijkt alsof dingen vanzelf gaan. Wij bespreken 5 manieren:

 1. Leven in het hier en nu
 2. Authentiek zijn
 3. Je hart volgen en je passie leven
 4. Creatie versus reactie
 5. Commitment

Als je hier bewust van wordt en dit in de praktijk gaat brengen bespaar je energie en kun je je ineens verwonderen over het leven in plaats van ertegen te vechten.

 

Energie: gebruik jouw invloedrijkste kracht en ontvang wat je wil

Spreker: Jeroen Spapens

Beschrijving:  Jouw gedachte is jouw energie. Jij bent een onderdeel van de natuurlijke symfonie. Leer jouw eigen energie kennen en word je bewust van de invloed daarvan. Jouw energie zit in de kwaliteit van je aandacht. Het is mogelijk om gedachten en wensen te voorzien van een extra energielading. Deze lading kan je zelf door middel van je gedachte toevoegen.
We kunnen ons lichaam beschouwen als een apparaat om energie te reguleren. Het kan energie opwekken, opslaan en verbruiken. Als je weet hoe energie op efficiënte wijze kan worden opgewekt, opgeslagen en verbruikt, dan kan je onbeperkt blijven creëren.
In essentie zijn wij energie. Dat is wat ons verbind. Wij zijn ook denkende, bewuste wezens. Wij verbinden ons d.m.v. gedachten en woorden. Wij kunnen onze gedachten inzetten om onszelf te voorzien van een onuitputtelijke bron van energie.

 

Over autisme en eetproblemen

 

Spreker: Frank en Jose Spruijt

Over autisme en eetproblemen

Beschrijving:  Mensen met autisme kennen een zeer ruim scala aan eetproblemen. Denk aan een gebrekkige honger- of dorstprikkel – door een afwijkende informatieverwerking. Denk aan het overprikkeld raken tijdens de maaltijd, door geluiden en bewegingen van anderen. Of het constant afgeleid worden door het schilderij aan die muur. Denk aan het niet willen eten van voedsel dat we niet kennen, en het niet tegen veranderingen kunnen. Denk aan de sociale eisen die tijdens een maaltijd worden gesteld. Of de constitutie, de smaak of de geur van het voedsel zelf. Bovendien is er een groot aantal mensen met autisme en een eetstoornis, Anorexia, Boulimia, BED. En ook rigide gedachten spelen een rol. Dwanghandelingen rondom eten. Bepaalde voedingsmiddelen niet willen eten, of juist geen maat kunnen houden.

Kortom, over eetproblemen en autisme is veel te vertellen. Niet in de laatste plaats, omdat ons eten de aanvoer is van nieuwe energie. En de meeste autisten – ook zonder eetprobleem – kampen met een tekort aan energie. Met eetproblemen betekent dat een dubbel tekort aan energie. Hoe kan je daar mee om gaan?

Wij willen een korte presentatie houden van welke issues zoal kunnen spelen. Daarnaast willen we met de aanwezigen op zoek gaan naar tips, tricks, (h)erkenning en verlichting rondom alles wat met autisme en eten te maken heeft.

 

Onderzoeksagenda Autisme: Waar onderzoekers hun energie in zouden moeten steken

     

Spreker: Karin van den Bosch / Diederik Weve

Onderzoeksagenda Autisme: waar onderzoekers hun energie in moeten steken

Beschrijving: Er wordt veel onderzoek naar autisme gedaan, waarbij vooral wetenschappers de onderzoeksagenda bepalen. Aan mensen met autisme en hun naasten wordt te weinig gevraagd wat hun onderzoeksbehoefte is. Mogelijk wijkt dit af van wat wetenschappers belangrijk vinden. Begin 2018 is een enquête gehouden onder mensen met autisme, ouders/wettelijk vertegenwoordigers van mensen met autisme. De vraag was simpel:

Waar zou, volgens u, onderzoek naar moeten gebeuren op het gebied van autisme

We hebben meer dan 900 antwoorden op deze open vraag geanalyseerd, gethematiseerd en de werkwijze en resultaten met klankbordgroepen besproken. Tijdens deze lezingen worden de belangrijkste bevindingen gedeeld.

Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met PAS, NVA & het NAR met subsidie van ZonMW. De resultaten zullen door deze partijen worden verspreid.

 

  

Spreker: (deze spreker heeft in 2021 verzocht haar gegevens te verwijderen) 

 

 

Bewegen en Autisme

  

Spreker: Marten Ketelaar

Beschrijving: Ik wil graag laten zien dat omgaan met een sociale beperking, die wellicht isoleert, makkelijker wordt als je in beweging komt. Daarmee bedoel ik sporten in groepsverband op een laagdrempelige manier. Daarom raak je wat mij bedrijft twee vliegen in een klap. Je bent onder de mensen (die ook nog begrijpen wat jij hebt doormaakt) en je bent aan het sporten. Dat betekent dat je eventuele gevoelens van frustratie en depressie kan afreageren.

  Zelf meenemen: sportkleding dus een makkelijk t-shirt en een sportbroek(je), goede schone sportschoenen voor binnen. Een handdoek en water.

 

Meer balans, minder last – 4 pillars

Spreker:  Jose Spruyt

Meer balans, minder last – 4 pillars

 

Alles in Orde

Spreker: Menno Oosterhoff

Alles in Orde

 

Energie en de zintuigen

Spreker: Maureen

Beschrijving: De zintuigen oefenen grote invloed uit op ons dagelijks leven en voor prikkelgevoelige autisten geldt dit des te meer. Anders dan veel mensen denken hebben we meer zintuigen dan alleen zicht, gehoor, reuk, smaak en tastzin. Daarnaast zijn er ook nog vestibulariteit (evenwicht), interoceptie (interne organen), nociceptie (pijn), proprioceptie (houding/lichaamsbesef) en thermoceptie (waarneming van temperatuur). Mensen met autisme kunnen op al deze zintuigen overgevoelig of ondergevoelig zijn. Ik wil hier graag meer inzicht in geven.

 

Alles in Orde

 

Spreker: Menno Oosterhoff

Alles in Orde

Beschrijving:  Strakke gedragspatronen komen voor bij ASS en ook bij de dwangstoornis en de dwangmatige persoonlijkheidsstoornis. Ik bespreek overeenkomsten en verschillen en wat het oplevert.

 

 

Stress en ontspanning

Spreker: Monica Doze

Stress en ontspanning

Beschrijving: Stress is voor de meeste mensen met ASS een heel herkenbaar thema.  Dit is ook heel verklaarbaar: bij autisme komt er vaak meer informatie binnen dan bij mensen zonder ASS, en de verwerking van al deze informatie kost ook nog eens meer tijd. Daarnaast is het leven, als je sociale intuïtie minder goed ontwikkeld is, in een wereld die onvoorspelbaar en complex is, heel stressvol!
In mijn lezing vertel ik kort over de oorzaken en de gevolgen van stress bij ASS. De focus van mijn verhaal ligt vooral op de mogelijkheden die er zijn om stress te verminderen. Ik haal mijn informatie uit wetenschappelijke inzichten, en vertel dit op een inspirerende en toegankelijke manier.

 

Ontdek wat je verborgen zintuigen voor je kunnen doen

  / 

Spreker: Sanna

Beschrijving: Voor als je meer wilt weten over de werking van je zintuigen en het verband met je energiehuishouding. De focus ligt op de onbekendere zintuigen als diepe tastzin, positiezin en bewegingszin.

In het tweede gedeelte van deze workshop kun je ervaren wat sensorische hulpmiddelen op deze gebieden voor je kunnen doen.

 

“Homo Sapiens Aspergerianis” een vertelling over autisme waar je ENERGIE van krijgt

  

Spreker: Roland Angenent

“Homo Sapiens Aspergerianis” een vertelling over autisme waar je ENERGIE van krijgt.

Beschrijving: Nieuwsflits: Hans Asperger heeft zich 60 jaar geleden vergist! Het is geen syndroom. Het is een ondersoort van Homo Sapiens! Toch hebben wij gemeend dat, als ontdekker, zijn naam verbonden moet worden aan deze soort binnen het genus homo. Vandaar de naam “homo sapiens aspergerianis” of Asperger mens, of nog korter Asperger.

In deze vertelling schets Roland Angenent een beeld van een wereld waarin autisten niet ziek zijn maar een speciaal soort mensen met hun eigen kwaliteiten. Laat je leiden door de geschiedenis van de mensheid en door Aspergerland

Interessegroepen

    

Spreker: Interessegroepen

vorm zelf uw groep om te praten over een thema (details volgen later)

Beschrijving: Heb je een onderwerp waarover je met andere geïnteresseerd deelnemers zou willen praten? We hebben speciaal een tijdsblok gereserveerd en enkele lokalen.
Iedereen die een onderwerp heeft en daarbij eventueel gespreksinleider wil zijn kan dit van tevoren opgeven aan Autminds. Wij hangen het overzicht op naast de inschrijfbalie en iedere bezoeker kan daarop intekenen. Wij stellen 3 lokalen beschikbaar voor de onderwerpen met de meeste inschrijvingen.
Welk onderwerp? Dat laten dus we helemaal aan de deelnemers over. Wij verzamelen slechts en maken bekend.

Share