Allereerst een hartelijk dank aan de 53 deelnemers die de evaluatie hebben ingevuld! Met jullie reacties en goede tips kunnen we Autminds 2019 nog beter maken!

De reden dat jullie Autminds bezoeken, is vooral het opdoen van kennis (n=46) en het horen van ervaringsverhalen (n=24). Jullie geven Autminds een 7,3 en waarderen vooral de goede organisatie, de leerzame, informatieve en interessante lezingen en de prettige sfeer; de meeste deelnemers hebben een leuke dag gehad. Het aanbod vonden jullie gevarieerd en de diversiteit aan sprekers prettig, maar daar waar er veel te kiezen valt, levert dat voor sommigen ook keuzestress op.

Jullie vinden het belangrijk dat Autminds een conferentie blijft vóór mensen met autisme, dóór mensen met autisme en dat de sprekers vooral mensen met autisme zijn, misschien aangevuld met enkele deskundigen zonder autisme. Jullie waarderen Autminds als platform voor niet-professionals, maar geven als tip mee voor de organisatie om de sprekers beter voor te bereiden en te begeleiden.
Ook hebben jullie behoefte aan duidelijke afspraken over te laat komen, het vasthouden aan het tijdschema en applaus.  Jullie willen liever iets minder lezingen met meer tijd per lezing en meer diepgang; zodat een betere vertaalslag mogelijk is naar je eigen situatie en meer tijd is voor vragen/ discussie/ interactie.
De lokatie en de reisafstand zijn beide met een 7.6 gewaardeerd. Wel moet er een betere bewegwijzering komen. Een enkeling zou graag willen dat Autminds op een centralere plek in het land georganiseerd wordt, maar niet als de toegangsprijs daardoor omhoog gaat.

Alle hulpmiddelen die door de organisatie zijn aangeboden, zijn erg gewaardeerd (7.8) en men zou graag nog een informatie-markt willen, waar men ook boeken of spullen kan kopen.
De iets hogere toegangsprijs voor NT’ers werd door de meerderheid (n=36) prima gevonden. Als reden gaven zij dat de doelgroep daarmee duidelijk blijft, dat mensen met autisme vaak minder te besteden hebben, maar dat gezinsleden hiervan uitgezonderd moeten worden, omdat hun begeleiding op de dag soms noodzakelijk is. Professionals zouden wel een hogere prijs moeten betalen. Zeven mensen vinden de hogere prijs oneerlijk en een gemiste kans om NT’ers te betrekken en inclusie voor mensen met autisme te verbeteren.

Nogmaals dank voor jullie feedback! Voor volgend jaar hopen we op een hogere respons (nu 25%), zodat het voor ons gemakkelijker is de gegevens te interpreteren en het programma te verbeteren. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben nav deze evaluatie, mail dan naar: projectgroep@autminds.nl

Bovenstaande is een samenvatting van de evaluatie-gegevens; alleen zaken die door meerdere mensen gezegd zijn, worden in deze samenvatting genoemd. Mocht je jouw feedback niet direct herkennen in bovenstaande, weet dan dat de organisatie alle feedback serieus heeft bekeken en meeneemt voor volgend jaar.

De sprekers & workshopleiders hebben hun individuele feedback ontvangen. Dat is bijzonder waardevol, ongeacht of je ervaren of onervaren bent.

de evaluatie-commissie, L.


Kwantitatieve resultaten

   Deel 1: Algemene vragen
Wat is uw relatie met autisme? (Meerdere antwoorden mogelijk)*
53 Ik heb zelf autisme (ASS) (formele diagnose)
1 Ik heb een vermoeden van autisme bij mezelf
0 Ik heb een naaste met autisme (bv. partner, kind)
8 Ik ben beroepsmatig met autisme bezig
5 Ik ben als vrijwilliger met autisme bezig
0 Overig, namelijk:
Via welk kanaal heeft u over dit congres gehoord? (Meerdere antwoorden mogelijk)*
18 Autminds website
17 Autminds nieuwsbrief
4 Facebook
3 Twitter
0 LinkedIn
1 Internetforum
4 Zoeken op internet
6 Via vrienden of familie
3 Via een professional
8 Via PAS
9 Via de NVA (incl. Autisme Magazine)
0 Via een andere “clienten”- of ouderorganisatie op autismegebied (zoals Autsider, Iets Drinken)
2 Via een nieuwsbrief van een andere organisatie op autismegebied
0 Via een sponsor
21 Overig
Algemene indruk
Als u de dag als geheel een rapportcijfer zou moeten geven tussen 1 en 10, welk cijfer zou u dan geven?
7.3 Cijfer (0-10):
27 Toelichting:
Bent u van plan volgend jaar weer naar Autminds te komen? (Eén antwoord mogelijk)*
35 Ja
15 Nee
4 Weet nog niet
Wat is voor u de belangrijkste reden om naar Autminds te komen? (Als er meerdere redenen zijn, kies de belangrijkste reden).*
15 (Nieuwe) mensen met autisme ontmoeten
46 Kennis opdoen
7 Discussiëren/debatteren
2 Netwerken met een zakelijk/professioneel doel
24 Ervaringsverhalen horen van mensen met autisme
4 Ik kwam vooral voor een bepaalde spreker
1 Overig
Wat zou voor u de belangrijkste reden zijn om niet naar een volgende editie van Autminds te komen? (Slechts één antwoord mogelijk, kies de belangrijkste reden)*
17 Niet van toepassing, ik kom gewoon
2 De toegangsprijs
6 De locatie: plaats in het land
2 De fysieke locatie (het gebouw)
23 Het programma
5 Overig
Wat vindt u van het wetenschappelijke gehalte van ons congres?
20 Te weinig
30 Goed
1 Te veel
Welk(e) onderwerp(en) heeft/hebben uw interesse. (Meerdere antwoorden mogelijk)*
17 Autistencultuur
24 Beeldvorming/Representatie van autisme
18 Belangenbehartiging (advocacy)
21 Empowerment
14 Emancipatie
28 Ervaringsdeskundigheid (inzetten)
23 Identiteit
30 Inclusie van mensen met autisme in de samenleving
15 Herstel/herstelondersteunende zorg
30 Kwaliteit van leven
16 Neurodiversiteit
10 (On)veiligheid (bijv. door pesten, of om andere redenen)
17 Rechten van mensen met autisme/beperking
3 Wat is Autisme
29 Werken of ondernemen met autisme
20 Zelf-organisatie van mensen met autisme
1 Overig, namelijk:
Autminds heeft voorzieningen die de toegankelijkheid moeten vergroten. Van welke voorzieningen heeft u gebruik gemaakt? *
5 Stilteruimte
3 Huiskamer
1 Startgroepen
1 Toegang voor een hulp-dier
28 Communicatie-kleuren in je badge
24 De lanyard om aan te geven dat je niet herkenbaar op de foto wilt
2 Pseudoniem op je badge
1 Vriendenkaartje
12 Overig:
15 Welke voorziening heeft u gemist?
Uw beoordeling van de volgende aspecten met een cijfer (0-10):
cijfer
7.3 Programma
7.6 Locatie (Reizen)
7.6 Locatie (Gebouw)
7.8 Voorzieningen m.b.t. toegankelijkheid
7.1 Informatievoorziening
7.7 Sfeer
7.4 De tijd tussen 2 sessies (excl. lunch)
7.8 Lunch, koffie & thee
7.6 Prijs/Kwaliteitsverhouding
Op Autminds wordt aan bezoekers zonder autisme een iets hogere toegangsprijs gevraagd. Wat vindt u hiervan?(1)

 

Share