Robert

Al zo lang ik mijn kan herinneren ben ik net even anders geweest. Er was altijd “iets” maar wat was nooit helemaal duidelijk. Op sociaal gebied maar ook bij mijn werk in de zorg en welzijn sector was het vaak lastig om net een andere kijk te hebben dan mijn omgeving. Het was voor mijn een verademing om autisme te ontdekken en ik de verschillen in denken kon duiden.

Op jonge leeftijd was ik al geïnteresseerd in gedrag en psychologie, na mijn diagnose 6 jaar geleden heb ik me dan ook vol in het onderwerp autisme verdiept. Het viel me al snel op dat er een aantal aspecten die ik erg interessant vind, onderbelicht bleven in de hulpverlening en voorlichting.
Ik meen dat er te weinig aandacht is voor hoe autisten gevormd worden door hun omgeving. En op de vraag “wat autisme precies is” gaat men ook liever niet al te diep op in.

Dit onderwerp is een passie voor mij geworden, mede omdat ik denk dat de kwaliteit van leven van veel mensen verbeterd kan worden als een aantal simpele inzichten vaker worden toegepast.

Na me jaren in dit onderwerp verdiept te hebben, wil ik nu meer naar buiten treden met mijn ideeën, dat is wat me naar deze bracht.
Daarnaast werk ik aan een website op dit onderwerp, met het zelfde doel.

Autisme: makkelijker te begrijpen dan je denkt (en je is verteld)

Wat is autisme precies? Wat is er eigenlijk anders in de hersens van een autist? En wat is het onderlinge verband tussen verschillende autistische eigenschappen? Simpele vragen, waar vaak te weinig op wordt in gegaan. “De verbindingen in de hersens zijn anders bij autisme” zelfs na goed zoeken kom je weinig verder dan dat, bij de meeste voorlichtingssites en instanties. Autisme wordt regelmatig behandeld alsof het een soort eigenschappen lijstje is. Verdieping wordt dan als “nog onbekend” of “te ingewikkeld” afgedaan. Als je alles heel precies in beeld wil hebben is dat misschien waar, maar als je alles wat al wel bekend is overzichtelijk in de juiste context uiteen zet is er nog een schat aan inzicht te winnen. Aan de hand van een versimpelde uitleg van de hersenwerking bij autisme, wil ik meer inzicht bieden in autisme als geheel. En een betere duiding bieden van eigenschappen, gedrag en problemen die bij autisme komen kijken. Veder wil ik ingaan op de wisselwerking tussen het aangeboren autisme en de beïnvloeding van de omgeving. De onderlinge samenhang van deze twee factoren is een ander punt dat vaak erg onderbelicht blijft. Mijn doel is het bieden van nieuwe inzichten in autisme, die breed toepasbaar zijn.

Share