Karin van den Bosch

Karin van den Bosch werkt als ZZP-er, onder haar eigen naam (‘Karin van den Bosch’) en onder de naam ‘Karins Consultancy’, enigszins afhankelijk van het soort opdracht.
Karin is inzetbaar als (freelance) projectmedewerker, (web)redacteur en informatiemedewerker voor verschillende opdrachtgevers en op verschillende terreinen. Haar manier van werken kenmerkt zich door een goed oog voor detail, een analytische blik en een heldere manier van schrijven.
Als tekstschrijfster/journalist heeft Karin een reeks van artikelen op haar naam staan. Haar specialisaties zijn autisme en disability studies, en in ruimere zin is Karin geïnteresseerd in de domeinen zorg en welzijn, arbeidsmarkt en sociale vraagstukken.
Karin schrijft onder meer voor Autisme Magazine. Als webredacteur of informatiespecialist levert ze bijdragen aan de websites van Disability Studies (o.a. onderdeel Autisme) en het Kennisplein Gehandicaptensector (onderdeel Autisme).
Meer informatie over Karin is te vinden bij Autminds 2016.

Kennisagenda Autisme

Stel: je hebt een grote pot met geld. Dat geld moet per se uitgegeven worden aan het volgende onderzoek op het gebied van autisme. Waar moet dat onderzoek dan over gaan?

Wat als jij het voor het zeggen zou hebben, als het gaat om (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van autisme?

Wat als er een stel geniale mensen zou bestaan, of innovatieve technologiën, die het mogelijk maken om eindelijk een oplossing te verzinnen voor dat grote knelpunt waar jij al tijden tegenaan loopt. Of die ene vraag, die jou bezighoudt en waar nu eindelijk eens antwoord op zou moeten komen.

Welk knelpunt is dat dan?
Welke onderzoeksvraag vind jij het allerbelangrijkste?

Natuurlijk, er zijn altijd meer vragen dan antwoorden. En elk antwoord, elk nieuw onderzoek, elke nieuwe publicatie levert weer nieuwe vragen op. Maar niet alles is even belangrijk. Niet alles hoeft meteen NU onderzocht te worden. Maar sommige dingen misschien wel. Sommige dingen had je misschien liever gisteren dan vandaag de wereld uit. Of misschien wil je nu eindelijk eens aangetoond hebben, dat iets juist niet de wereld uit geholpen hoeft te worden.

Laten we daarom beginnen bij stap 1: beschrijven waar onderzoek naar zou moeten gebeuren. Volgens jou dan.

In deze interactieve presentatie vertel ik iets over het project dat ik, samen met anderen, aan het opzetten ben rondom een ‘kennis- of onderzoeksagenda autisme’. Maar vooral wil ik graag van jullie horen, wat in jullie ogen nu echt belangrijk is om te gaan onderzoeken.

Share