Jelle Wils

Ik ben Jelle Wils en bij Autminds 2017 wil ik graag met jullie in discussie over communicatie met “neurotypicals” en de rol die emoties daarin spelen. Ook wil ik graag inzoomen op de overeenkomstigheden tussen ons en “neurotypicals”. Ik hou niet van labeling op 1 label na, we zijn allemaal Mens. Hoe gemakkelijker wij onze interne belevingswereld onder woorden kunnen brengen, des te soepeler de communicatie verloopt. Een uitbarsting of dichtklappen, met alle gevolgen van dien, kan daarmee namelijk voorkomen worden. “Neurotypical” of “autist”, onze emoties zijn vergelijkbaar. Alleen de uiting daarvan is anders en dat kan tot onbegrip leiden. Mits je assertief communiceert door “neutraal” te benoemen wat er met je aan de hand is, is er ruimte voor een dialoog. Als Brabander ben ik ondanks mijn autisme (en een autistische vader) van jongs af aan veel onder de mensen geweest, in de familiesfeer maar ook in het uitgaansleven. Omdat ik muzikant ben, heb ik ook de gelegenheid gehad veel door Europa te reizen voor optredens. Daarom spreek ik veel mensen uit veel verschillende culturen. Dat is niet zaligmakend, dus hoor ik ook graag jullie mening, maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik (niet meer) op mijn mondje gevallen ben.

Ik wil graag communicatie-tips met jullie delen en aangeven wat de link is met emotioneel bewustzijn. Emoties onder woorden brengen is nauw verbonden met “Small talk”, conflicten uitpraten en het aangaan en behouden van nieuwe contacten. Lichaamsgerichte meditatie kan het bewustzijn van oplopende spanning en emoties vergroten en daarmee bijdragen aan de communicatie. Uit ervaring weet ik dat het erg lastig is daar concrete informatie over te vinden, waar de nadruk ligt op technieken in plaats van zweverige onzin. De afgelopen 10 jaar heb ik daar veel onderzoek naar gedaan en het kaf van het koren gescheiden. Ik geef jullie graag handvatten om zelf aan de slag te gaan, waarbij ik technieken (yoga/tai chi/reiki), resultaten, maar ook risico’s zal benoemen.

Bewust omgaan met emoties: mijn consumentenonderzoek

Bij Autminds 2017 ga ik het verband tussen lichaamsbewustzijn en emotionele intelligentie nader toelichten. Mits je ongemak assertief, “neutraal” en tijdig communiceert, is er ruimte voor dialoog en kunnen conflicten worden voorkomen. Lichaamsgerichte meditatie kan het bewustzijn van oplopende spanning en emoties vergroten en daarmee bijdragen aan de communicatie. Uit ervaring weet ik dat het erg lastig is concreet toepasbare informatie te vinden over dit onderwerp, in plaats van zweverige onzin. De afgelopen 10 jaar heb ik daar veel (praktijk-)onderzoek naar gedaan en het kaf van het koren gescheiden. Ik geef jullie graag handvatten om zelf aan de slag te gaan, waarbij ik ook Do’s en Don’ts zal benoemen. Een ontspanningsoefening zal dan ook deel uitmaken van mijn presentatie.

Share