Frans Bak

Mijn naam is Frans Bak, 56 jaar en vader van drie volwassen dochters. Ik ben autisme coach sinds twee jaar, en begeleid mensen met en zonder autisme (individueel (18+), partners of ouders van kinderen met autisme). Ik doe dat op basis van mijn opleiding (professioneel coach en Autismevriendelijk® coach). Maar daarnaast op basis van mijn eigen ervaringen met autisme: ik heb een vermoeden van autisme, hetgeen door vriend(inn)en met de diagnose autisme/Asperger wordt bevestigd. Sinds twee jaar heb ik daar mijn leef- en woonsituatie ook feitelijk op aangepast.
Naast coachen, adviseer ik maatschappelijke organisaties ook over autisme vriendelijk (zorg) beleid. Ik baseer me daarbij vooral op de handreiking naar gemeentes vanuit de coalitie VanuitAutismeBekeken. Met hen werk ik samen vanuit mijn bedrijf AutiZAG (Autisme Zorg, Ánders Georganiseerd, www.autizag.nl). Op persoonlijke titel heb ik een FaceBook community opgericht, waarmee ik mijn persoonlijke intentie invul om bij te dragen aan de emancipatie van autisme in de samenleving: https://www.facebook.com/eenanderekijkopautisme, www.ikbenautist.nl).
Het is vanuit deze persoonlijke intentie dat ik wil bijdragen aan Autminds2017.

onze samenleving

Ik introduceer en begeleid een debat met als titel: Autisme, wat brengt het onze samenleving (autisme definiëren als een beperking doet de mens én de samenleving tekort: autisme spiegelt de medemens én de samenleving aan basaal menselijke kwaliteiten zoals goudeerlijk gedrag, oordeelvrij gedrag, open gedrag, briljant eenvoudige oplossingen voor ‘hardnekkige’ problemen.)

Er wordt momenteel vooral vanuit de samenleving naar autisme en personen in het spectrum gekeken. Maar wat gebeurt er wanneer we vanuit het autismespectrum naar de samenleving kijken? Wat kunnen autisme kenmerken (goudeerlijk en open gedrag zonder oordelen, unieke detailwaarneming en patroonherkenning over fysieke zaken maar ook over sociale/maatschappelijke processen) de samenleving brengen?

Zou het niet mooi zijn wanneer de mensen die reeds maatschappelijk succesvol zijn, en op latere leeftijd hun diagnose ontvangen, zich vanuit hun maatschappelijke functie inzetten voor het inrichten van de samenleving? Zodat de jongere generatie met autisme zich meer op hun ontwikkeling kan concentreren, in mindere mate belast door het maatschappelijk stigma rond autisme?

Ingeleid door een korte introductie (powerpoint presentatie) van 15 tot 20 minuten debatteren we over de balans tussen het persoonlijk functioneren met je autisme en het maatschappelijk bijdragen vanuit je autisme. Vanuit de stelling dat autisme onze samenleving veel te bieden heeft.

Share