Diederik Weve

Diederik Weve (1957) studeerde Scheikundige Technologie in Delft en werkt sinds 1983 bij Shell in diverse, specialistische engineering functies. Na zijn diagnose Asperger op 52-jarige leeftijd kreeg hij oog voor de negatieve gevolgen van de vooroordelen rondom mentale aandoeningen, met name bij hoger opgeleiden. Onder het motto ‘Autisten uit de Kast’ startte hij bij Shell een project om autisme gewoon en bespreekbaar te maken. Zijn reguliere baan als veiligheidsingenieur brengt hem de wereld rond en sinds 2011 neemt hij zijn verhaal mee: wereldwijd namen meer dan 1000 collega’s deel aan zijn workshop ‘Autism as a Diversity’.
Hij was voorzitter van het Shell NL personeelsnetwerk voor mensen met een functiebeperking, is bestuurslid van PAS Nederland. Als lid van de ministeriële werkgroep Vanuit Autisme Bekeken startte hij de Autisme Ambassade om zijn ervaringen bij Shell ook in andere organisaties toe te laten passen.
Hij heeft twee kinderen die opgroeien met een divers en neutraal beeld over autisme.

Autisten omdat het moet . Over schijnparticipatie en stigmatisering door “belangenbehartigers”

Autisten omdat het moet . Over schijnparticipatie en stigmatisering door “belangenbehartigers”
De laatste jaren worden mensen met autisme gelukkig steeds meer betrokken in adviesraden, werkgroepen, academische werkplaatsen etcetera. Kortom wij mogen participeren in trajecten die over autisme gaan. Mogen… of moeten? De keuze om autisten te betrekken wordt niet altijd vrijwillig gedaan, maar kan ook ingegeven zijn door eisen van bijvoorbeeld een subsidieverstrekker of opdrachtgever en soms om PR-redenen. Maar welke mate van invloed hebben deze autisten dan? Welke factoren spelen hierbij een rol en hoe kun je dit zelf inschatten en wat kun je doen om je eigen participatie te waarborgen? Is er sprake van participatie of schijnparticipatie? Zitten we -als autist- er alleen maar bij ‘omdat het moet’?
En als we dan echt kunnen participeren, hoe zorgen we dat het werkt? Dat partijen met verschillende achtergronden en randvoorwaarden samen kunnen werken, ook als er verschil van mening of tegenstrijdig belang is?

Share