Spreker(s): Jeroen van Eijk
Organisatie(s): Levantogroep
(LET-Team: Levanto ervaringsdeskundige team)
Vorm: Workshop
Taal: Nederlands
Basis/verdieping: Basis
Max. aantal deelnemers: n.v.t.
Moet je als deelnemer iets meenemen? Nee

 

Samenvatting

In de workshop “(On)gezien (on)begrepen” hoop ik u als bezoeker mee te mogen nemen naar situaties die ik, maar vooral ook u als bezoeker, heb meegemaakt en ik hoop u duidelijk te kunnen maken waarom binnen bepaalde situaties de communicatie tussen mensen met een ASS en anderen niet goed loopt. Tot slot hoop ik samen met u op zoek te gaan naar oplossingen en u mogelijke handvatten te kunnen geven voor volgende situaties

Relatie met het thema van Autminds 2016: (on)zichtbaarheid

Als mens met een ASS wordt onzichtbaarheid vooral duidelijk aan de hand van situaties waarin we ons niet begrepen voelen. Dit wordt onder andere duidelijk binnen de communicatie en andere sociale omgangsvormen waar binnen we ons niet gezien voelen. Kortom: (on)gezien (on)begrepen!!

Informatie voor de deelnemers

Benodigd: een hele dosis nieuwsgierigheid en de durf om vragen te stellen!!!

Presentatie

(On)gezien (on)begrepen

Gestaltwetten in beeld

YouTube: The Monkey Business Illusion

Share