Spreker(s): Marc Beek
Organisatie(s): Vanuit Autisme Bekeken
Vorm: Workshop met uitleg
Taal: Nederlands
Basis/verdieping: Basis
Max. aantal deelnemers: 25
Moet je als deelnemer iets meenemen? Neem teken of schrijfmateriaal mee, zoals pen en papier of een laptop

Samenvatting

Autisme uit zich heel divers. Het beeld van autisme dat echter bij het brede publiek, de pers en de politiek bestaat is heel wat minder divers. Succesverhalen en hopeloze gevallen wisselen elkaar af, waarbij de extraverte types overheersen. Hoe maken we samen het plaatje dat van autisme bestaat volledig? Hoe kleuren we samen het begrip diversiteit compleet in?

In de workshop ‘Hoe komen wij in beeld?’ worden hulpmiddelen gepresenteerd waarmee eenieder zich kan presenteren. Daarna volgt een korte discussie over het waarom en hoe eenieder zich zou moeten presenteren. En tenslotte wordt er in kleine groepjes gewerkt aan een eigen idee of plan waarmee het bestaande zwart-wit beeld van autisme veel kleuriger gemaakt kan worden.

Relatie met het thema van Autminds 2016: (on)zichtbaarheid

De zichtbaarheid van autisme in de maatschappij. Het beeld van mensen met autisme wordt momenteel bepaald door succesverhalen of hopeloze gevallen, waarbij in beide gevallen de extraverte types overheersen. Hoe krijgen we de diversiteit beter in beeld? In de workshop wil ik de mensen met autisme die minder naar voren komen een format bieden, waardoor ze dit wel durven en kunnen doen.

Informatie voor de deelnemers

Van de deelnemers aan de workshop wordt verwacht dat ze iets aan de bekendheid en/of beeldvorming van autisme in de samenleving willen bijdragen. Daarvoor is geen eerdere ervaring nodig, wel de bereidheid om alleen of samen met anderen in de eigen omgeving stappen te ondernemen die aan de beeldvorming en/of belangenbehartiging van mensen met autisme kan bijdragen.

Neem teken of schrijfmateriaal mee, zoals pen en papier of een laptop: er zal een idee of plan uitgewerkt moeten worden.

Presentatie

Hoe komen wij in beeld? – Deel 1

Hoe komen wij in beeld? – Deel 2

Share