Biografie

Elle is politicoloog en juriste Europees Recht zonder pASSende arbeid. Zij kreeg eind 2014 haar diagnose en is 35 jaar.

Share