Spreker(s): Menno van Beekum
Organisatie(s): n.v.t.
Vorm:
Lezing, met na-vragen of debat
Taal: Nederlands/beetje Engels
Basis/verdieping: Verdieping
Max. aantal deelnemers: n.v.t.
Moet je als deelnemer iets meenemen? Nee

Samenvatting

Hoe autisme niet bestaat wil ik, in een uit te spreken tekst, aannemelijk maken door het als tekst te benaderen: autisme is een tekst. Die begint al met de diagnose, de mondelinge of schriftelijke toelichting erop, en wordt voortgezet in (non-)behandeling en in de hele autismeliteratuur. Vanuit een differentie-filosofische opvatting van tekst en betekenis: de betekenis van een tekst is een onbepaalde nader te bepalen oneindige con-tekst, zal ik aan tekst over autisme laten zien, nee horen, hoe het autisme zich aan identificatie onttrekt. Vervolgens is de vraag hoe dat onzichtbare tekst-autisme in de sociale interactie functioneert, met name bij de toekenning van de diagnose.

Inmiddels wordt ook in de filosofie van de psychiatrie en in de academische critical autism studies het bestaan van autisme, als een empirisch neurobiologisch feit, een natural kind, betwijfeld. En ook daar wordt de focus verlegd, van een ding in één mens, dat je niet kan aanwijzen, naar de interactionele functie van autisme als tekst, een discursively produced social construct. Met als radicale consequentie: stoppen met het toekennen van diagnoses, en juist de aanleiding voor diagnostiek aanpakken, namelijk een conflict tussen mensen.

Relatie met het thema van Autminds 2016: (on)zichtbaarheid

Tja nou ja eh: autisme is onzichtbaar omdat het niet bestaat.

Presentatie

Autisme is onzichtbaar omdat het niet bestaat

Share