Spreker(s): Anna van der Miesen
Organisatie(s): n.v.t.
Vorm: Lezing
Taal: Nederlands
Basis/verdieping: Verdieping
Max. aantal deelnemers: n.v.t.
Moet je als deelnemer iets meenemen? Nee

Samenvatting

Genderdysforie is het diepe gevoel van onbehagen dat iemand ervaart als geboortegeslacht en genderidentiteit niet overeenkomen. Vaak gaat dat samen met de wens om van een andere geslacht te willen zijn. De afgelopen jaren is er toenemende aandacht voor het samen voorkomen van autisme en genderdysforie. Er is daarover echter nog veel onduidelijk. Het is bijvoorbeeld onduidelijk hoe vaak autisme en genderdysforie samen voorkomen en of er een gezamenlijke oorzaak hiervoor is.

In deze presentatie zal worden uitgelegd wat genderdysforie is en hoe eventuele behandeling van genderdysforie plaatsvindt. Daarnaast zullen er een aantal onderzoeken naar autisme en genderdysforie worden besproken samen met mogelijke verklaringen voor het samen voorkomen hiervan.

Deze presentatie wordt gevolgd door de bijdrage van AutiRoze over autisme en LHBT. Beide presentaties kunnen afzonderlijk gevolgd worden, maar vormen eigenlijk één geheel. Er wordt begonnen met een lezing van Anna van der Miesen over haar onderzoek naar genderdysforie en autisme. We vervolgen met ervaringsverhalen en een gesprek met het publiek door drie ervaringsdeskundigen (homo, lesbo, transgender met autisme).

Relatie met het thema van Autminds 2016: (on)zichtbaarheid

Hoewel er de afgelopen jaren steeds meer aandacht komt voor genderdysforie, zijn mensen met genderdysforie niet altijd zichtbaar in de samenleving en is er nog veel onbekend over genderdysforie. Mensen met autisme en genderdysforie vormen een groep die extra onzichtbaar kan zijn in de samenleving.

Presentatie

Autisme en genderdysforie

Share