Toelichting bij het programma 2015

Er zijn drie parallelsessies tegelijk, waaronder steeds één workshop (de paarse stroom). Workshops zijn Doe-activiteiten. De overige twee zijn lezingen. Hieronder vallen traditionele lezingen waarbij het publiek enkele vragen kan stellen en lezingen met meer ruimte voor vragen en discussie met het publiek.

Eén van de lezingenreeksen (de groene stroom) wordt gehouden in een gymzaal. Om de vloer van de gymzaal niet te beschadigen is het absoluut verboden om met (buiten)schoenen in deze zaal te lopen. Het dragen van sloffen of sokken is verplicht! Houdt hier rekening mee als je naar een lezing in deze zaal toe gaat. Binnen(sport)schoenen kunnen we helaas niet toestaan, omdat het voor de organisatie niet valt te controleren of je hiermee buiten gelopen hebt.

Keuze maken uit de parallelsessies

Nadat je je hebt ingeschreven als deelnemer ontvang je van ons een email met het verzoek je voorkeur voor de parallelsessies aan te geven. Per tijdsblok kun je je 1e, 2e en 3e keus opgeven. We kunnen niet garanderen dat je ook daadwerkelijk geplaatst wordt bij je 1e keus. Met name bij de workshops is het aantal beschikbare plaatsen beperkt.

Wat is het verschil tussen basis en verdieping?

Iets is ingedeeld bij Verdieping als:

de taal Engels is; of

er uitleg wordt gegeven over een bepaalde theorie of begrippen (bijvoorbeeld ‘herstel’ of ‘jobcrafting’); of

het onderwerp in een bredere context wordt geplaatst (contextualisering). Er wordt niet alleen een beschrijving gegeven van iets, maar er wordt een breder kader omheen geplaatst. Er worden verbanden gelegd met het werk van andere mensen op dit gebied. De presentator laat merken dat hij weet waar zijn/haar bijdrage zich bevindt tussen andere inhoud binnen het (vak)gebied.

In iets moeilijkere woorden, kenmerkt een verdiepingsbijdrage zich door:

-overstijgend karakter

-contextualisering

-academisch karakter.

Engelstalige bijdragen worden altijd bij Verdieping ingedeeld, omdat niet iedereen goed Engels kan.

Goed om te weten

Verdiepingsbijdragen zijn niet persé ‘moeilijker’. De meeste sprekers van een verdiepingsbijdrage doen hun uiterste best hun verhaal voor iedereen goed volgbaar te maken. Begrippen en moeilijke woorden worden uitgelegd. Als je iets niet snapt, kun je dit vragen.

Share