Toegankelijkheid

De omgeving en inhoud van de conferentie zijn specifiek afgestemd op de behoeften, wensen en gevoeligheden van mensen met autisme. Concreet betekent dit dat er bijvoorbeeld extra aandacht is voor de mogelijkheid om je terug te trekken, het inrichten van een stilteruimte, en het aanpassen en uitbreiden van communicatiemogelijkheden (bijvoorbeeld een kleurensysteem waarmee iemand kan aangeven “ik neem uit mezelf niet het initiatief tot contact, maar stel contact wel op prijs, dus ik wil graag dat jij het initiatief neemt”).

Voor deelnemers die liever niet alleen deelnemen organiseren we ‘startgroepen’: nog vóórdat de conferentie begint wordt je in contact gebracht met enkele andere deelnemers en leer je elkaar kennen.

Binnen het inhoudelijke programma maken we een onderscheid tussen het “basisprogramma” en “verdiepingsprogramma”, daarnaast is er een recreatief of parallelprogramma, waarbij bijvoorbeeld creatieve werkvormen aan bod kunnen komen.

Op die manier willen we mensen met een autismespectrumstoornis met uiteenlopende intelligentie-, opleidings- of kennisniveaus iets te bieden hebben.

We gebruiken feedback van de deelnemers om te verbeteren waar mogelijk: ook bij toegankelijkheid blijkt dat alle mensen verschillend zijn.

Vrijheid en keuzemogelijkheden

Op Autminds bieden we veel vrijheid en keuzemogelijkheden, natuurlijk binnen de grens van rekening houden met de ander.

  • Je kunt aan het programma deelnemen, of dit geheel of gedeeltelijk overslaan. Je hoeft dus niet alle lezingen te volgen;
  • Je kunt je terugtrekken of juist het contact opzoeken. Contact maken mag, maar hoeft niet;
  • Je kunt aangeven of je wilt communiceren met anderen, of juist niet;
  • Je kunt iets doen dat minder actief is (zoals luisteren naar een lezing) of meer actief (zoals een sport- of bewegingsactiviteit).

 

Rolstoelgebruikers

Het gebouw is rolstoeltoegankelijk. Er zijn liften naar alle verdiepingen en er is minstens één invalidetoilet.

Er zijn 3 openbare invalideparkeerplaatsen binnen 200 meter van de ingang van het gebouw (bekijk kaart).

De Q-Park garage onder het gebouw heeft 8 invalide-parkeerplaatsen op de 1e parkeerlaag. Vandaar links aanhouden en volg het groene bord “Ingang HvA” naar “Ingang Wibauthuis”. Via 2 electrisch bediende deuren (grote witte knop op heuphoogte) kom je in een trappportaal met een kleine lift met daarin een opklapbare stoel.

Voor het invalidetoilet is een electronische toegangskaart nodig welke je kunt lenen bij de informatiebalie. De toegang voor de grote collegezaal is tegenover de informatiebalie.

Slechthorenden

Er is geen ringleiding voor gehoorapparaten. De grote collegezaal en maakt gebruik van versterking. In de kleine collegezalen beslist de spreker of een microfoon gebruikt wordt. Wil je een schrijftolk gebruiken, neem dan van te voren contact met ons op. Dan kunnen we een goede plaats en stroom regelen.

Overig

Neem contact op voor verdere vragen over toegankelijkheid.

Share