Spreker(s): Jose Spruyt
Organisatie(s): Succesvolautisme.eu
Vorm: Workshop met oefeningen/opdrachten
Taal: Nederlands
Basis/verdieping: Verdieping
Max. aantal deelnemers: n.v.t.
Moet je als deelnemer iets meenemen? Nee

Samenvatting

De workshop bestaat uit twee delen.

Van éénstemmig naar meerstemmig I 

In het eerste deel zal op een interactieve manier gezocht worden naar een antwoord op de vraag ‘wat is een typische autisme-baan’? Is dat een baan in de ICT? Of zijn er voorbeelden van andere banen, die uitermate geschikt zijn voor bepaalde mensen met autisme. In dit deel van de workshop gaan we in op drie controverses:

 • Reguliere banen – banen met (autisme)begeleiding
 • In loondienst werken – als zelfstandige aan de slag
 • Op niveau werken – onder je niveau werken

Aan het einde van dit deel van de workshop zijn de deelnemers in staat om aan te geven welke soort banen bij hen passen, en welke soort banen meer/minder geschikt zijn voor welke diversiteiten binnen het autisme spectrum.

Van éénstemmig naar meerstemmig II 

In het tweede deel van de workshop, het deel dat de meeste tijd in beslag neemt, kijken we hoe je je baan meer eigen kan maken, middels jobcrafting binnen de kaders van een algemene functie(-omschrijving). In dit deel gaan we uit van de vier in de literatuur beschreven vormen van jobcrafting:

 1. Taak craften: het actief aanpassen van het aantal, type en de aard van de taken. Dit kan gebeuren na een meting van het energieniveau van de medewerker over de dag en na elke soort taak, zodat het takenpakket beter aansluit bij de energie-ontwikkeling van de persoon met autisme. We zullen kort in gaan op een manier om dit te meten en aan te passen.
 1. Relationeel craften: Het actief aanpassen van interacties met anderen, zowel kwantitatief als kwalitatief. Hieronder kan bijvoorbeeld vallen, het plannen van relationele interacties op momenten dat de medewerker beter in zijn/haar energie zit. Of een vermindering van het aantal relationele interacties, of bijvoorbeeld het aantal vergaderingen.
 1. Cognitief craften: Het actief aanpassen van de eigen kijk op de betekenis van het geheel aan taken voor de werknemer en voor anderen. Vooral bij werknemers die onder hun eigen niveau werken, kan cognitief craften bijdragen aan een versterking van het zelfbeeld
 1. Contextueel craften: Het actief aanpassen van de werkplek/werkomgeving. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren op basis van een schema met sensorische over- en ondergevoeligheden, om de mate van over- of onderprikkeling gedurende de werkdag te reguleren.

Daarnaast zijn er twee vormen van aanpassingen die mijns inziens ook belangrijk zijn en aandacht verdienen als het gaat om jobcrafting bij mensen met autisme:

 1. Structureren van tijd: Dit gaat om inzicht in prioriteiten (Covey’s kwadrant), om je aandachtsspanne en het kanaliseren van informatie-toevoer. Het sluit verder nauw aan op het taak-craften, met het verkrijgen van inzicht in energiegevende en energievretende taken en het maken van een overzicht van je energieniveau over de dag en de week
 1. Aanpassen van het zelfbeeld: Wat zijn de stereotype sterke kanten van autisme, en wat zijn de individuele sterke kanten? Hoe passen deze binnen de gangbare theorieën (Jung, Belbin, etc.) en hoe passen deze in de werkomgeving?

Informatie voor de deelnemers

 • De deelnemers zijn bereid om korte oefeningen te maken gedurende de workshop en hun eigen kennis en ervaringen op een constructieve manier met andere deelnemers te delen.
 • Het is handig, maar niet strikt noodzakelijk, om van tevoren de oefeningen die staan op succesvolautisme.eu/portfolio/werken-met-autisme door te nemen.

Presentatie

Jose Spruyt – Autismebanen

 

Share