Spreker(s): Rianne Jansen
Organisatie(s): ELISA
Vorm: Workshop met oefeningen/opdrachten
Taal: Nederlands
Basis/verdieping: Basis
Max. aantal deelnemers: 10
Moet je als deelnemer iets meenemen? Ja, gemakkelijk zittende kleding, evt. handdoek, matje, deken, kussen

Samenvatting

Na een korte inleiding beginnen we de workshop met een aandachtoefening, waarbij we alle zintuigen met onze volle aandacht zullen aanspreken.

Daarna volgt een kort theoretisch uitstapje met uitleg over het stressmodel, waarbij we ingaan op de invloed van stress op je gedachten en je emoties en welke klachten hierdoor kunnen ontstaan. Ik leg uit hoe Mindfulness kan helpen deze negatieve spiraal van oordelen te doorbreken en eventueel zelfs te voorkomen.

Hierbij besteed ik aandacht aan het verschil tussen de doe-modus (het streven en dus activeren van het brein) en de zijn-modus (het accepteren en dus in rust zetten van het brein). Ik leg ook uit dat hiermee niet het doel is om passief alles te ondergaan, maar om even met je gedachten pas op de plaats te maken, zodat je daarna met gezonde afstand het probleem te lijf kunt gaan.

Ik geef aan dat je afstand kunt nemen door met je aandacht naar een taak te gaan, of door middel van een oefening, met je aandacht naar je ademhaling te gaan of naar je lichaam.

Er is hier gelegenheid tot het stellen van enkele vragen.

Vervolgens gaan we weer naar de praktijk en doen met elkaar de oefening Bodyscan om stress in lichaam en geest aan te pakken. Hierbij vertel ik uitdrukkelijk dat het geen wondermiddel is en dat de oefeningen vaker herhaald moeten worden om voldoende resultaat te bereiken. Met mijn stem leid ik de deelnemers, die op een matje liggen, of op een stoel zitten, door de oefening.

Hierna is kort de gelegenheid om wat ervaringen uit te wisselen en nog wat vragen te stellen.

Wanneer deelnemers meer willen doen met Mindfulness, adviseer ik hen de oefeningen thuis te herhalen en ik zal hen wijzen op het boek en de website van Annelies Spek en op het feit dat er zo wenselijk cursussen aangeboden worden door het hele land.

Relatie met thema Autminds 2015: Eenstemmig of Meerstemmig

Stress bij mensen met autisme wordt vaak veroorzaakt door meerstemmigheid in het hoofd van de persoon met autisme. Er is sprake van overprikkeling, verwachtingen door de omgeving, misverstanden met de omgeving en een stroom van piekergedachten hierover. Door Mindfulness wordt je even stil gezet, neemt je brein even een pas op de plaats, zodat er in alle ruis een moment kan zijn waarop je met je aandacht naar jezelf gaat. Er ontstaat in alle meerstemmigheid weer een ik met een duidelijke eigen stem die je een koers kan wijzen als je hiernaar wilt luisteren. Door je eigen stem te horen, te koesteren en grenzen te stellen zodat je deze stem beschermt, ben je daarna in staat je weer te mengen met de meerstemmigheid om je heen en hier ook van te genieten.

Informatie voor de deelnemers

Handig voor de deelnemers om mee te nemen:

  • Ruime en gemakkelijk zittende kleding, die warm genoeg is als je even stil ligt
  • Matje, deken of handdoek om op te liggen zo wenselijk
  • Kussens om hoofd en/of lichaamsdelen extra te ondersteunen zo wenselijk

Er is geen voorkennis vereist voor het volgen van deze workshop.

Verslag

Rianne Jansen-Verslag workshop Mindfulness

Share