Spreker(s): Helmer van Weelderen
Organisatie(s): Frisse Blik Advies
Vorm: Lezing met discussie
Taal: Nederlands
Basis/verdieping: Verdieping
Max. aantal deelnemers: N.v.t.
Moet je als deelnemer iets meenemen? Nee

Samenvatting

Het is mijn persoonlijke missie om zoveel mogelijk mensen die vanwege hun ongewone intelligentie een stagnatie in hun persoonlijke ontwikkeling hebben opgelopen zo vroeg mogelijk in hun leven alsnog in hun element te brengen.

Dit komt binnen bereik vanuit het concept van neurodiversiteit. Ze gaat uit van de gedachte dat elk mens over een uniek stel hersens beschikt wat ons – in samenwerking met onze zintuigen via ons neurale stelsel – tot een uniek scheppend wezen maakt met een onuitputtelijke bron vol kern-energie.

Vanuit het concept van neurodiversiteit kunnen we óók alle andere latent in de mens aanwezige intelligenties evident maken en een plek geven. Door Anders te Kijken naar Anders Denken. En juist op die manier kunnen we dichter bij onze ware natuur geraken. Zodat het buitengewone in ons allemaal precies dat podium krijgt wat het verdient. Als we daar tenminste de kans voor krijgen….

IK DROOM VAN EEN BEGAAFDHEIDSVRIENDELIJKE SAMENLEVING

Beseft u wel dat we allemaal over een apart stel hersenen, neurale stelsels en 21 fijn afgestelde zintuigen beschikken? En dat deze soft- en hardware ons allemaal tot unieke wezens maakt met een grenzeloze scheppingskracht? Rond ons DNA of onze vingerafdruk hebben we dit uniek zijn van ieder mens al geaccepteerd. Maar met ons bewustzijn rond hoe wij prikkels van buitenaf ontvangen en daar vervolgens wel of niet iets mee doen (omschreven als diverse soorten intelligenties) is het nog slecht gesteld.

Onze Westerse cultuur is daar debet aan. Want deze heeft de mens de afgelopen eeuw vrij monomaan langs de cognitieve meetlat gelegd. Omdat daarmee zijn potentieel gemakkelijk in te kaderen en te benutten bleek; in ruil voor geld en welvaartsgroei op massale schaal.

We komen er echter razendsnel achter dat de prijs die we daarvoor betalen onnoemelijk hoog uitvalt. Al onze werk- en privérelaties staan nu onder druk vanwege simultane systeemcrises. En velen zijn zichzelf en elkaar onderweg al kwijt geraakt. En uitgeput…

NEURODIVERSITEIT BIEDT ONS EEN HOOPVOL PERSPECTIEF

Hoe zouden we dat “zelf”, elkaar en onze cultuur toch kunnen reframen? Samen tot nieuwe leef- en gedragsregels kunnen komen die het unieke van ons wél recht doen?

Mijns inziens kan dat via de acceptatie van onze neurodiversiteit en door vanuit een integrale kijk de extra latent in ons aanwezige intelligenties – naast die cognitieve – alsnóg de ruimte te geven.

INCLUSIE VAN HET BIJZONDERE GEEFT IEDEREEN WEER ENERGIE

Ik denk dat het vieren van onze neurodiversiteit net zo belangrijk wordt voor de revitalisering van onze menselijke systemen als het eren van biodiversiteit al heeft bewezen bij het herstel van uit het lood geslagen ecosystemen.

GA ANDERS KIJKEN NAAR ANDERS DENKEN

Want niemand is normaal. Iedereen is apart. En elk mens bloeit op als hij gezien wordt zoals hij in wezen is en van daaruit zijn unieke bijdrage mag leveren.

Presentatie

Helmer van Weelderen – Autminds Neuronoom Sept 2015

 

De neuronoom over autisten en beautiful minds (MP4-video)

Share