Biografie

Ik ben betrokken bij de autismebeweging in Nederland vanaf het allereerste begin (ca. 1999-2000) tot op heden. Hierbij heb ik verschillende rollen en functies vervult, in diverse werkgroepen en commissies gezeten en allerlei verschillende taken uitgevoerd. Waaronder: Initiatiefneemster en voorzitster PAS-Nederland (2001 t/m 2006) en verdere betrokkenheid bij PAS als bestuurslid/staflid (2006 t/m 2011); lid regiobestuur NVA-Gelderland (2006) en lid van de werkgroep Beeldvorming van het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (2007).

In 2010-2011 was ik lid van de projectgroep van Zorgbelang Gelderland die het spel “Een Steekje Los?” heeft ontwikkeld, en later heb ik een bijdrage geleverd aan de uitbreidingsset autisme van dit spel.

Na mijn aanvankelijke focus op autisme, iets dat sterk werd beïnvloed door het krijgen van mijn eigen diagnose Asperger, ben ik vanaf ca. 2007 steeds meer gaan verbreden.

In de periode 2009-2013 was ik als ervaringsdeskundige lid van het HEE-Team van het Trimbosinstituut. Hier heb ik ook mijn opleiding tot ervaringsdeskundige gevolgd. Van 2013 t/m 2015 was ik lid van het Panel Ervaringsdeskundigen van GGZ-Oost Brabant op het gebied van zorgpaden.

Ik ben als ervaringsdeskundig werkgroeplid en co-auteur betrokken geweest bij de Multidisciplinaire Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis (2012-2014, verschijnen richtlijn in 2015).

Vanaf 2013 werk ik als (freelance) projectmedewerker, junior onderzoeker en webredacteur voor de stichting Disability Studies in Nederland (DSiN) en ben ik als gastonderzoeker verbonden aan de afdeling Metamedica van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Ook werk ik vanuit mijn eigen bedrijf Karins Consultancy voor diverse opdrachtgevers, waaronder DSiN, de NVA en PAS.

Eigen bedrijf/ ZZP-er met autisme

Karins Consultancy

Karins Consultancy

Share